Redskab

Model for tværprofessionelt samarbejde

Denne model kan strukturere det tværprofessionelle samarbejde om anbragte børn og unges skolegang.

Et velfungerende samarbejde mellem forvaltning, skole og anbringelsessted er afgørende for at skabe en koordineret indsats, som kan løfte anbragte børn og unges faglige progression, trivsel og deltagelsesmuligheder i skolen.

Ved at tage udgangspunkt i denne model kan I udforme en fælles undervisningsplan med et ligeligt og samtidigt fokus på barnet eller den unges faglige udvikling og trivsel. Samtidig kan I få præciseret, hvad I kan forvente af hinanden i samarbejdet, og hvordan barnet eller den unges perspektiv kan inddrages løbende og systematisk.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.