Lovgivning

Guide om anbragte børns skolegang

Guide fra Socialstyrelsen giver overblik over juridiske rammer og opmærksomhedspunkter i samarbejdet om anbragte børn og unges skolegang.

Hvem kan og skal handle - og hvornår? Hvilke oplysninger må man dele, og hvem skal informeres og inddrages? Socialstyrelsen udgiver en guide til fagpersoner, der skal samarbejde på tværs af social- og skoleområdet om skolegangen for et anbragt barn - og som derfor også navigerer mellem sociallovgivning og folkeskolelov.

 

Indholdet i guiden

Guide og opmærksomhedspunkter i samarbejdet om anbragte børn og unges skolegang beskriver kort nogle af de væsentlige lovbestemmelser på området med særligt fokus på sociallovgivning og folkeskolelov.

Der er særlig opmærksomhed på skoleforholdene for børn og unge - ca. 40 pct. - der anbringes i en anden kommune, og som typisk skal skifte skole. Guiden giver her et overblik over regelgrundlaget for det tværkommunale samarbejde.  

Derudover fremhæver guiden nogle opmærksomhedspunkter om, hvad der generelt kan være godt at huske i praksis, når et barn anbringes, og der  samtidigt skal findes et skoletilbud.

Guiden kommer rundt om følgende temaer:

  • Undersøgelse af undervisningstilbud og valg af anbringelsessted
  • Mulige undervisningstilbud hvis barnet/den unge har ekstra brug for støtte eller undervisning
  • Inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet/den unge i forhold til skoleplacering
  • Udveksling (videregivelse) af oplysninger imellem de involverede aktører
  • Når der er truffet afgørelse om, at barnet og den unge skal anbringes
  • Beslutningskompetencen i forhold til barnet/den unges skolegang under anbringelsen
  • Generel inddragelse af barnet/den unge og forældremyndighedsindehaveren under hele anbringelsen.

 

Læs mere og hent guiden på Socialstyrelsens hjemmeside

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.