Redskab

Aktuelt blik på Grønland

Som indledning til undervisning om Grønland kan man tage udgangspunkt i to altid aktuelle officielle overblik over Grønland.

Som indledning til undervisning om Grønland kan man tage udgangspunkt i to altid aktuelle officielle overblik over Grønland.

Det ene er Grønlands egen statistik.

Den anden er statsministerens årlige redegørelse til folketinget om rigsfællesskabet, hvor Grønland udgør den anden del af beretningen.

Grønlands statistik  er hovedkilden til Grønlands befolkning og erhverv. Her kan man konstruere egne statistikker i Statistikbanken eller hente flere gennemarbejdede rapporter. Du kan få et perspektiv på brugen af denne statistik på videnskab.dk, der har en side med Grønland i tal.

Hvis man i stedet ønsker en mere generel indflyvning til den aktuelle status set fra folketinget og embedsværket er det statsministerens opgave hvert år at aflægge beretning om rigsfællesskabet. Den seneste redegørelse kan man finde på folketingets hjemmeside

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.