Redskab

Aktuelt blik på Færøerne

Undervisning om Færøerne kan tage udgangspunkt i to altid aktuelle officielle overblik over Færøerne.

Som indledning til undervisning om Færøerne kan man tage udgangspunkt i to altid aktuelle officielle overblik over Færøerne.

Det ene er færingernes egen statistisk.

Den anden er statsministerens årlige redegørelse til folketinget om rigsfællesskabet, hvor Færøerne udgør den første del af beretningen.

Den færøske statistik Statbank er en databank, der rummer data om det færøske samfund. Databanken findes på engelsk. Den giver mulighed for at downloade udtræk i mange forskellige filformater.

Statbank findes her

Hvis man i stedet ønsker en mere generel indflyvning til den aktuelle status set fra folketinget og embedsværket, er det statsministerens opgave hvert år at aflægge beretning om rigsfællesskabet. Den seneste redegørelse kan man finde på folketingets hjemmeside

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.