Vejledning

Denne vejledning kan ledere og lærere igang med arbejdet med praksisfaglighed og praksisnær undervisning i grundskolen.

Målgruppe

Vejledningen er særligt målrettet ledere og lærere på grund- og erhvervsskoler, som ønsker at samarbejde om praksisfaglighed i fagene og tværfagligt i grundskolens udskoling. Vejledningen kan også med fordel læses og anvendes af alle ledere og lærere i grundskolen, som ønsker at arbejde med praksisfaglighed og praksisnær undervisning i alle fag og på alle årgange.

 

Indhold

Vejledningen svarer på tre centrale spørgsmål:

  • Hvorfor er der fokus på praksisfaglighed?
  • Hvad er praksisfaglighed?
  • Hvordan kan ledere og lærere arbejde med praksisfaglighed i fagene og tværfagligt?

Vejledningen giver først en introduktion til en række pædagogiske, didaktiske og uddannelsespolitiske argumenter for, at praksisfaglighed og et begreb som praksisnær undervisning i stigende grad sætter dagsorden for grundskolerne i Danmark.

Derefter introduceres en praksisfaglig refleksionsmodel, som kan anvendes i arbejdet med praksisfaglighed i fagene og tværfagligt. Refleksionsmodellen er udviklet på baggrund af en forskningskortlægning og afprøvning blandt 50 grund- og erhvervsskoler.

Vejledningen præsenterer også en fremgangsmåde for samarbejde mellem grund- og erhvervsskoler, når der i grundskolens udskoling skal arbejdes med praksisfaglighed. Fremgangsmåden er baseret på erfaringerne fra projektet ”Praksisfaglighed i skolen”.

Endelig giver vejledningen ideer til, hvordan arbejde med praksisfaglighed kan evalueres, og hvordan der kan ledes efter tegn på praksisfaglighed hos eleverne.

Undervejs i vejledningen henvises der til de forskellige materialer i det samlede inspirationsmateriale, der findes her: Praksisfaglighed

 

Kreditering

Vejledningen er udviklet i forbindelse med udviklingsprojektet "Praksisfaglighed i skolen". Projektet er gennemført af Pluss og Aalborg Universitet.