Vejledning

Denne vejledning kan ledere og lærere igang med arbejdet med praksisfaglighed og praksisnær undervisning i grundskolen.

Målgruppe

Vejledningen er særligt målrettet ledere og lærere på grund- og erhvervsskoler, som ønsker at samarbejde om praksisfaglighed i fagene og tværfagligt i grundskolens udskoling. Vejledningen kan også med fordel læses og anvendes af alle ledere og lærere i grundskolen, som ønsker at arbejde med praksisfaglighed og praksisnær undervisning i alle fag og på alle årgange.

 

Indhold

Vejledningen svarer på tre centrale spørgsmål:

  • Hvorfor er der fokus på praksisfaglighed?
  • Hvad er praksisfaglighed?
  • Hvordan kan ledere og lærere arbejde med praksisfaglighed i fagene og tværfagligt?

Vejledningen giver først en introduktion til en række pædagogiske, didaktiske og uddannelsespolitiske argumenter for, at praksisfaglighed og et begreb som praksisnær undervisning i stigende grad sætter dagsorden for grundskolerne i Danmark.

Derefter introduceres en praksisfaglig refleksionsmodel, som kan anvendes i arbejdet med praksisfaglighed i fagene og tværfagligt. Refleksionsmodellen er udviklet på baggrund af en forskningskortlægning og afprøvning blandt 50 grund- og erhvervsskoler.

Vejledningen præsenterer også en fremgangsmåde for samarbejde mellem grund- og erhvervsskoler, når der i grundskolens udskoling skal arbejdes med praksisfaglighed. Fremgangsmåden er baseret på erfaringerne fra projektet ”Praksisfaglighed i skolen”.

Endelig giver vejledningen ideer til, hvordan arbejde med praksisfaglighed kan evalueres, og hvordan der kan ledes efter tegn på praksisfaglighed hos eleverne.

Undervejs i vejledningen henvises der til de forskellige materialer i det samlede inspirationsmateriale, der findes her: Praksisfaglighed

 

Kreditering

Vejledningen er udviklet i forbindelse med udviklingsprojektet "Praksisfaglighed i skolen". Projektet er gennemført af Pluss og Aalborg Universitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.