Vejledningsaktiviteter

Obligatoriske vejledningsaktiviteter hjælper unge med at træffe uddannelsesvalg.

Elevens erfaringer fra praktik, brobygning og fra faget 'uddannelse og job' inddrages i vejledningen. Du kan viden om rammer og inspiration til at løfte opgaven her.

Redskaber

Artikel

Siden er opdateret 06. januar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.