Uddannelsesparathed

Uddannelsesparathedsvurdering er en proces, hvor elevens mulighed for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse afvejes. 

Faglige, personlige og sociale forudsætninger vurderes for at finde det rigtige uddannelsestilbud. Her finder du viden om uddannelsesparathedsvurderingens proces og indhold. Du finder også information om skole- og vejledningstilbud for ikke-uddannelsesparate elever.

Siden er opdateret 31. juli 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.