Artikel

Erhvervspraktik - Vejledning til folkeskoler og virksomheder

Vejledningen har til formål at skabe klarhed om de vigtigste regler og krav til skoler og virksomheder, der samarbejder om erhvervspraktik. 

Denne vejledning er til skoler og virksomheder, der samarbejder om erhvervspraktik. Vejledningen har et særligt fokus på elever i folkeskolen (6.–10. klasse), der deltager i erhvervspraktik, og har til formål at tydeliggøre de vigtigste regler og krav, der gælder for denne elevgruppe. Særligt elevens alder har afgørende betydning for, hvilke arbejdsopgaver eleven må udføre.

 

Indhold

1. Erhvervspraktik

2. Arbejdsmiljøreglerne og aldersgrænser

   2.1. Hvornår gælder arbejdsmiljøreglerne?

   2.2. Aldersgrænser - hvad må erhvervspraktikanter?

   2.3. Hvornår er der tale om arbejde for en arbejdsgiver?

3. Forsikring

4. Børneattest

5. Aftalen om praktikopholdet

6. Virksomhedens underretning af forældrene

7. Links, ressourcer og kontakt

 

Find viden om erhvervspraktik i folkeskolen på uvm.dk.

 

Vejledningen er skrevet i et samarbejde mellem Børne- og Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.