Brobygning/introkurser

Introduktionskurser og brobygning kvalificerer elevernes valg af ungdomsuddannelse.

Få viden om og inspiration til, hvordan elever i 8. klasse gennem obligatoriske introduktionskurser og brobygning, bliver motiverede til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Du kan også få viden om krav og muligheder for brobygning for elever, der nærmer sig afslutningen på deres grundskoleforløb.

Siden er opdateret 31. juli 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.