Nyhed

Nyt projekt skal afdække og afprøve indsatser målrettet elever med tegn på talblindhed og elever i matematikvanskeligheder

Der mangler viden om indsatser målrettet elever med tegn på talblindhed og elever i matematikvanskeligheder. Et nyt projekt skal afdække, udvikle og afprøve potentielle indsatser til gavn for disse elever. 

Projektet ’Udvikling af inspiration og pædagogiske indsatser til gavn for elever på 1.-4. klassetrin med tegn på talblindhed og elever i matematikvanskeligheder’ skal afdække og kondensere eksisterende viden og erfaringer fra forskning og praksis til lovende indsatser, som udvalgte skoler i hele landet kan afprøve, og som alle skoler på sigt kan få gavn af.

I starten af april vil udvalgte folkeskoler få tilsendt et spørgeskema, der skal skabe indsigt i, hvilke undervisningsmaterialer, indsatser og hjælpemidler matematiklærere og -vejledere i indskolingen anvender i undervisningen af elever med tegn på talblindhed og elever i matematikvanskeligheder.

VIVE er afsender på spørgeskemaet.

 

Projektets tre trin

 1. Afdækning af eksisterende viden, erfaring og praksis
  I projektet afdækker VIVE eksisterende viden om og erfaring med indsatser målrettet elever med tegn på talblindhed og elever i matematikvanskeligheder. VIVE vil således kortlægge forskningslitteratur om virkningsfuld undervisning, støtte og effektive programmer, samt kortlægge hvilke undervisningsmaterialer, indsatser og hjælpemidler, der benyttes i praksis. Herudover afdækker VIVE, hvilken inspiration og viden der efterspørges og udtrykkes behov for.
   
 2. Analyse af lovende undervisning og indsatser
  På baggrund af praksiskortlægningen gennemfører VIVE casestudier af udvalgte eksempler på lovende undervisning og pædagogiske indsatser for børn i matematikvanskeligheder. Derudover afprøves indsatser, som er identificeret eller udviklet på baggrund af forskningskortlægning, praksiskortlægningen og/eller via casestudierne.
   
 3. Anvendelse og formidling af projektets resultater
  VIVE formidler den viden, der bliver skabt i projektet, så det kan anvendes i praksis af lærere, matematikvejledere, pædagoger og øvrige aktører.

 

Skoler kan deltage i projektet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) håber, at matematiklærere og -vejledere på de udvalgte skoler vil deltage i undersøgelsen ved at svare på spørgeskemaet.

En række skoler vil på baggrund af deres deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen blive spurgt ind til, om de ønsker at deltage i casestudierne eller få mulighed for at deltage i den efterfølgende afprøvning af indsatser.

Begge dele forventes at blive gennemført i efteråret 2024.

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, kan du sende dem til Center for Folkeskole i STUK på mail: stuk.cf@stukuvm.dk.

 

Fakta om projektet

Projektet gennemføres af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og VIA University College på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet.

Projektet, der er igangsat i december 2023, skal ses i forlængelse af første fase af opfølgningsprojektet om at teste for talblindhed blandt elever i 4. klasse. Du kan læse om projektet her: Videreudviklet test er et skridt tættere på at opspore talblinde elever på emu.dk.

Projektets tre trin løber i perioden ultimo 2023 frem til juni 2025.

Resultaterne af projektet forventes at kunne præsenteres medio 2025.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.