Artikel

Midtvejsstatus på implementeringen af den nationale naturvidenskabsstrategi

Læs statusnotat om implementeringen af den nationale naturvidenskabsstrategi per september 2020 her.

Den nationale naturvidenskabsstrategi blev lanceret i 2018. I strategien er udpeget fem indsatsområder med dertilhørende initiativer, der skal styrke børn og unges interesse for naturvidenskab på langs og tværs i det danske uddannelsessystem. Strategien løber fra 2018-2024.

Notatet giver status på de initiativer, der er igangsat under de fem indsatsområder efter strategiperiodens første år (2018-2020). I denne periode er en række konkrete initiativer igangsat og gennemført. Disse initiativer dækker bl.a. arbejdet med Naturvidenskabens ABC samt initiativer, der understøtter kompetenceudvikling af lærere, som du kan læse mere om her:

Læs mere om Naturvidenskabens ABC (link til emu.dk).

Læs mere om kompetenceudviklingsindsatser for grundskolelærere