Nationalt netværk for naturfagsvejledere

Det nationale netværk for naturfagsvejledere er organiseret i et samarbejde mellem Børne- og Undervisningsministeriet og Astra som led i implementeringen af den nationale naturvidenskabsstrategi fra 2018.  

Målgruppen for netværket er naturfagsvejledere og tilsvarende ressourcepersoner inden for naturfagene i grundskolen.

Netværket faciliteres primært af Astra, og på astra.dk/naturfagvejledere er det muligt at læse mere og tilmelde sig netværket. Siden indeholder desuden ressourcer og invitationer til arrangementer, som kan være relevante for naturfagsvejledere og tilsvarende ressourcepersoner inden for naturfagene i grundskolen.

 

Naturfagsvejlederens rolle

Naturfagsvejledere er vigtige aktører for arbejdet med at styrke den naturfaglige kultur på skolerne, og de spiller en central rolle i facilitering af fagteamsamarbejde og den faglige udvikling af naturfagsundervisningen. Naturfagsvejlederens overordnede opgaver varierer afhængigt af, hvilket mandat den enkelte naturfagsvejleder har på egen skole. Opgaverne kan eksempelvis være:

  • Organisering og udvikling af videndeling og kapacitetsopbygning igennem skolens naturfagsteam eller andre relevante læringsfællesskaber
  • Systematisk vejledning af skolens naturfagslærere
  • Udvikling af faglige praksisfællesskaber
  • At være naturfaglig vidensperson og sparringspartner til skolens ledelse