Artikel

InterLab - et projekt om interaktive laboratorier

Udviklingsprojektet Interaktive Laboratorier (InterLab) er netop igangsat som en del af den nationale naturvidenskabsstrategi. 

Projektet blev skudt igang den 16. september 2020 ved et virtuelt KickOff for de 18 medvirkende uddannelsesinstitutioner. 

Formålet med udviklingsprojektet med fokus på interaktive laboratorier er at understøtte to af naturvidensskabsstrategiens formål, der handler om, at flere børn og unge skal interessere sig for naturvidenskab, samt at flere børn og unge skal være meget dygtige inden for naturvidenskab. 

Forskningen tyder nemlig på, at interaktive laboratorier kan føre til øget læring, motivation, tro på egne evner og interesse for naturvidenskab i specifikke sammenhænge. Der er imidlertid behov for yderligere udvikling og viden om, hvordan interaktive laboratorier bedst integreres i undervisningen.

 

Projektet skal skabe praksiserfaringer og viden

Projektet skal bidrage til at skabe praksiserfaringer med og viden om, hvordan forskellige tekniske og didaktiske tilgange med interaktive laboratorier bedst integreres i en dansk skolekontekst, så de styrker elevernes motivation og læring.

Derudover skal projektet givet større viden om, hvordan flere børn og unge kan motiveres til at interesse sig for naturfag i skolen samt vælge naturvidenskabelige gymnasiefag og erhvervsfaglige STEM-uddannelser.

En forundersøgelse om Interaktive laboratorier i det danske uddannelsessystem peger på, at manglende kompetencer blandt undervisere er en af årsagerne til, at interaktive laboratorier kun i begrænset omfang anvendes i naturfagsundervisningen. Derfor skal projektet endvidere bidrage med viden om, hvilke kompetencer der er nødvendige hos lærere og ledelser for at inddrage interaktive laboratorier i undervisningen, samt hvordan denne nye teknologi kan inkorporeres som et supplerende didaktisk værktøj, der understøtter lærernes praksis. 

 

Om projektet

I projektet deltager både folkeskoler, frie grundskoler, gymnasier og erhvervsskoler.

I løbet af efteråret 2020 og foråret 2021 skal de deltagende skoler afprøve forskellige typer af simuleringer i naturfag, herunder desk top laboratoriemiljøer, virtuel reality eksperimenter samt udvikle egne simuleringer.

Der vil løbende være aktiviteter lokalt på de enkelte skoler samt fælles aktiviteter for alle deltagende uddannelsesinstitutioner, som understøtter projektets formål.

Projektets udførsel varetages af et konsortium bestående af Epinion, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDIM) ved Aarhus universitet samt Københavns universitet.

 

Deltagere i projektet

Folkeskoler

 • Nordagerskolen, Ringe
 • Østerhåbskolen, Horsens
 • Provstegårdskolen, Odense
 • Hadbjerg skole, Favrskov
 • Rønbæk skolen, Favrskov

Frie grundskole

 • Skt. Josefs Skole, Roskilde
 • Stenhus Kostskole, Holbæk
 • Bagsværd kostskole, Bagsværd

Gymnasiale uddannelser

 • VUC Storstrøm (Sjælland, HF)
 • Århus Statsgymnasium (Øst/Midt-Jylland, STX)
 • Tradium (Midtjylland, HTX)
 • ZBC Slagelse (Sjælland, HTX)
 • Egedal Gymnasum (Sjælland, STX)

Erhvervsskoler

 • Tradium Randers
 • Technical Education Copenhagen  
 • ZBC Ringsted
 • Kold College
 • Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.