Inspirationsmaterialer

Lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne kan få inspiration fra en række nye materialer og forløb, som tager afsæt i de 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser i Naturvidenskabens ABC. 

Læs mere om materialerne, der er udgivet i forbindelse med Naturvidenskabens ABC.