Forsøg med prøverne i naturfag

Et toårigt forsøg med de skriftlige udtræksprøver i naturfagene er igangsat.

Læs mere om Børne- og Undervisningsministeriets forsøg med de skriftlige prøver i biologi, fysik/kemi og geografi.