Foranalyse til nationale kampagner om naturvidenskab 2019-21

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) har gennemført en foranalyse, der danner grundlag for det videre arbejde med udformningen af en  ny kampagneindsats.  Få viden om eksisterende nationale tiltag, eksempler på effektfulde internationale initiativer og sammenhæng til Naturvidenskabsstrategien. 

Siden er opdateret 21. marts 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.