Artikel

Fedtceller, gener og livets kode

Dette er en ud af 10 temapakker med inspirationsmaterialer til dig, som underviser i naturfag. Molekylærbiolog professor Susanne Mandrups forskning i DNA og fedtcellers funktioner og egenskaber er omdrejningspunktet.

Fra enkeltceller til elevernes hverdag

Susanne Mandrup er professor i molekylærbiologi ved Syddansk Universitet, og hun deler i dette tema ud af sin viden om:

 • Hvad livet set fra celleniveau er
 • Hvordan det er opbygget
 • Hvordan det forandrer sig over tid.

Det er en eventyrlig forskning, som ifølge Susanne Mandrup har potentiale til at åbne op for store spørgsmål om blandt andet kropskultur, sundhed, sygdomme og evolution.

© Børne- og Undervisningsministeriet

En indgang til at forstå livets kode

Alt liv på Jorden er bygget op af celler, og organismer vokser ved, at cellerne deler sig. Et menneske er eksempelvis bygget op af omtrent 50.000 milliarder celler, der er dannet ved gentagne celledelinger ud fra et befrugtet æg.

Inde i kernen af hver enkelt celle findes den samme instruktionsbog eller genetiske kode til organismens liv. Instruktionsbogen hedder DNA, og når den aflæses, dannes der RNA-kopier af DNA’et. Forskellige typer af celler bruger forskellige dele af instruktionsbogen.

Professor Susanne Mandrup forsker i cellers funktioner og egenskaber på enkeltcelleniveau. Hun beskriver sin forskning, der foregår på Syddansk Universitet, som en indgang til at forstå hele livets kode.

Susanne Mandrup tager i sin forskning afsæt i fedtceller. Det er celler, som er afgørende for både den sunde og den usunde krop, og forskningen kan eksempelvis give viden om folkesygdomme som diabetes og hjertekarsygdomme. Susanne Mandrup har blandt andet vist, at der findes mange forskellige typer fedtceller, og hun er særligt interesseret i de mekanismer, der styrer dannelsen af nye fedtceller og fedtcellernes ændring i forbindelse med overvægt.

 

Undervisning i cellers funktioner kan begejstre

Selv om temaet handler om noget så småt, at det kræver mikroskoper at se, har det potentiale til at engagere elever i grundskolen. Forskningen i enkeltceller åbner nemlig op for undren og store spørgsmål – og det kan seks inspirationskataloger være med til at bringe ind i klasseværelserne i både indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Inspirationskatalogerne tager udgangspunkt i elevernes nære verden, for eksempel vandpytter i skolegården, og fokuserer på emner som små organismer, cellers hukommelse, fedtceller, reproduktion og livsstilsygdomme.

Inspirationskatalogerne findes nederst på siden og har fokus på:

© Børne- og Undervisningsministeriet
 • En verden af liv, vi ikke kan se
  (1.-2. klasse)
 • Livets byggeklodser kan ændres
  (3.-4. klasse)
 • Celler husker ændringer i aflæsningen af DNA
  (5.-6. klasse)
 • Livets bog er skrevet med fire bogstaver
  (7. klasse)
 • Det fede og det ufede liv
  (8. klasse)
 • Reproduktion og livsstilsygdomme
  (9. klasse)

Katalogerne indeholder både konkrete undersøgelsesforslag og forslag til, hvordan du kan igangsætte undervisningen.

Du kan eksempelvis didaktisere temaet om enkeltceller ved at inddrage eleverne i samtaler om disse forhold:

 • Alt liv er bygget op af celler, deres funktioner er mange, og de påvirker hele vores organisme.
 • Der er forskellige typer fedtceller, som har hver deres udseende og formål.
 • Sporene af den genetiske arv fra far og mor samt tidligere generationer kan aflæses i vores DNA.

 

Fagdidaktisk ramme for kompetence-orienteret naturfagsundervisning 

Inspirationskatalogerne er bygget op over fire trin i en fagdidaktisk ramme for kompetenceorienteret naturfagsundervisning: undersøg, tilrettelæg, gennemfør og afrund.

Didaktiseringen støttes desuden af, at inspirationsmaterialerne relaterer temaet til de naturfaglige kompetenceområder modellering, undersøgelse, kommunikation og perspektivering samt til videns- og færdighedsområderne i Fælles Mål for naturfagsundervisningen.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Læs mere om kompetenceorienteret undervisning i videnspakken, der indholder film, et vidensnotat, planlægnings- og udviklingsredskaber samt et eksemplarisk fællesfagligt forløb.

 

Naturvidenskabens ABC

Temaet om fedtceller og gener vedrører grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser. 10 sådanne erkendelser er beskrevet i Naturvidenskabens ABC, der er udviklet for Børne- og Undervisningsministeriet. Særligt relevante for temaet om Fedtceller, gener og livets kode er:

 • Erkendelse 5: Alt liv har udviklet sig gennem evolution.
 • Erkendelse 6: Organismer består af celler – generne i dem kan både nedarves og ændres.

Læs mere her: Naturvidenskabens ABC

 

Om temapakkerne

Temapakkerne giver indblik i aktuelle naturvidenskabelige gennembrud fra forskere på danske universiteter og ideer til motiverende, kompetenceorienteret naturfagsundervisning. 

I hver temapakke indgår et fagligt magasin, Temamagasinet Indblik, en forskerfilm og seks inspirationskataloger.  

Filmen og magasinet introducerer til forskeren og forskningsfeltet, mens inspirationskatalogerne præsenterer en didaktisk bearbejdning, målrettet undervisning af elever på forskellige klassetrin.

 

Kreditering 

Inspirationsmaterialet er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College og Københavns Professionshøjskole for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.