Artikel

Forsøg med de skriftlige prøver i naturfagene

Et toårigt forsøg med de skriftlige udtræksprøver i naturfagene er igangsat.

Formålet er at teste et prøveformat, der både prøver eleverne i deres færdigheder og viden inden for hvert af de tre naturfag og samtidig i højere grad afprøver i naturfagenes kompetenceområder. Forsøget gennemføres som led i implementeringen af den nationale naturvidenskabsstrategi.

Forsøget med de skriftlige prøver gennemføres i skoleårene 2020/2021 og 2021/2022. I forsøget vil de nuværende prøver i biologi, fysik/kemi og geografi blive udvidet med mulighed for at afgive korte tekstsvar og for at anvende simuleringer.

Alle prøveafholdende skoler har mulighed for at melde sig til at deltage i forsøget. 75 skoler har forhåndstilmeldt sig og har allerede deltaget i en pilotafprøvning.

 

Kort om forsøgsprøverne

De væsentligste nye elementer, der indgår i forsøgsprøverne, er:

 

• Anvendelse af simuleringer

• Mulighed for at angive korte tekstsvar

 

Forsøgsprøverne kommer til at bestå af to dele: Del A vil ligne den nuværende prøve, dog med færre opgaver og en kortere tidsramme. Del B vil bestå af opgaver, hvor eleverne i besvarelsen skal formulere korte, åbne tekstsvar. Ved disse opgaver indgår naturfaglige simuleringer, video og animationer.

Sammenlagt vil del A og B have en tidsramme, der er længere end de nuværende udtræksprøver i naturfagene og vil vare ca. 90 minutter.

Forsøgsprøverne kommer ligesom de nuværende udtræksprøver til at prøve eleverne i kompetencemålene og de faglige områder inden for færdigheds- og vidensområderne for hhv. biologi, geografi og fysik/kemi, som de er beskrevet i Fælles Mål.

Da forsøgsprøverne indeholder opgaver, der skal besvares med elevers selvstændige formuleringer, vil prøvens del B blive bedømt af et statsligt beskikket censorkorps. Eleverne vil få en samlet karakter for del A og del B.

 

Læs mere om forsøgsprøverne i naturfag på UVM.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.