Artikel

Biodiversitet som grundlag for natur og menneskeliv

Dette er en ud af 10 temapakker med inspirationsmaterialer til dig, som underviser i naturfag. Professor Carsten Rahbeks forskning i klodens biodiversitet er omdrejningspunktet.

Fra biodiversitet til elevernes hverdag

Carsten Rahbek er professor og leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet, og hans forskning er med til at forklare, hvorfor og hvordan naturens økosystemer, artsdiversitet og ressourcer er sat under pres.

Biodiversitetskrisen får forskere til at tale om arters masseuddøen, og eleverne kan konkret se den ved blomsterbiers og sommerfugles forsvinden. Temaet har potentiale til at åbne op for store spørgsmål om klimaforandringer, bæredygtig produktion og plantære grænser.

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

Arterne forsvinder, og vi er årsagen

Biodiversitetskrisen handler om, at vi lige nu mister arter op mod 100 til 1.000 gange hurtigere end naturligt. Sidste gang Jorden var vidne til noget lignende, var for 65 millioner år siden, hvor dinosaurerne uddøde sammen med 75 procent af datidens øvrige dyre- og plantearter.

Ifølge Carsten Rahbek bærer mennesket skylden. Han forklarer, at årsagen til tilbagegangen i biodiversitet er, at mennesker optager pladsen. Vi bruger næsten alle tilgængelige ressourcer. Op mod 70 procent af Jordens økosystemer er nemlig påvirket af mennesket. Der mangler simpelthen plads, fastslår Carsten Rahbek.

Arternes og økosystemernes krise er alvorlig, også for mennesker. Det er almindeligt antaget, at værdien af naturens gratis ydelser svarer til cirka 50 procent af den globale BNP, da økosystemerne leverer en række gratis ydelser såsom bestøvning af planter, vandrensning og cirkulation af næringsstoffer.

Temaets afsæt er Carsten Rahbeks forskning i særligt arts- og biodiversitetsrige områder som Andesbjergene. Men hans forskning kan også lære os noget om, hvad der kan gøres i Danmark for at påvirke biodiversiteten positivt.

 

Undervisning i biodiversitetskrisen kan motivere

Selv om temaet handler om et komplekst emne som biodiversitet, har det potentiale til at engagere elever i grundskolen på alle klassetrin. Forskningen i biodiversitetskrisen åbner nemlig op for undren og store spørgsmål – og det kan de seks inspirationskataloger være med til at bringe ind i klasseværelserne i både indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Inspirationskatalogerne tager udgangspunkt i elevernes nære verden som for eksempel dyrearter i skolegården og fokuserer på emner som dyrs levevilkår, naturlige habitater, menneskelig påvirkning og god naturforvaltning.

Inspirationskatalogerne findes nederst på siden og har fokus på:

© Børne- og Undervisningsministeriet
 • Biodiversitet i skolegården
  (1.-2. klasse)
 • Plads til naturen
  (3.-4. klasse)
 • Bomber af biodiversitet
  (5.-6. klasse)
 • De arbejdende bier
  (7. klasse)
 • Indkøb og biodiversitet
  (8. klasse)
 • Den sjette masseuddøen?
  (9. klasse)

Katalogerne indeholder både konkrete undersøgelsesforslag og forslag til, hvordan du kan igangsætte undervisningen.

Du kan eksempelvis didaktisere temaet om biodiversitet ved at inddrage eleverne i samtaler om disse forhold:

 • Forskningen kan danne grundlag for initiativer, der kan løse biodiversitetskrisen og medføre positive ændringer i livsstil, forbrugsmønstre, produktion og samfundets indretning.
 • Jorden og naturen er rig på arter og mangfoldig, og vi skal derfor passe på den.
 • Mangel på plads på grund af menneskelig påvirkning eller ligefrem ødelæggelse af økosystemer er den største årsag til den faldende biodiversitet.

 

Fagdidaktisk ramme for kompetence-orienteret naturfagsundervisning 

Inspirationskatalogerne er bygget op over fire trin i en fagdidaktisk ramme for kompetenceorienteret naturfagsundervisning: undersøg, tilrettelæg, gennemfør og afrund.

Didaktiseringen støttes desuden af, at inspirationsmaterialerne relaterer temaet til de naturfaglige kompetenceområder modellering, undersøgelse, kommunikation og perspektivering samt til videns- og færdighedsområderne i Fælles Mål for naturfagsundervisningen.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Læs mere om kompetenceorienteret undervisning i videnspakken, der indeholder film, et vidensnotat, planlægnings- og udviklingsredskaber samt et eksemplarisk fællesfagligt forløb.

 

Naturvidenskabens ABC

Temaet om biodiversitet vedrører grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser. 10 sådanne erkendelser er beskrevet i Naturvidenskabens ABC, der er udviklet for Børne- og Undervisningsministeriet. Særligt relevante for temaet om Biodiversitet som grundlag for natur og menneskeliv er:

 • Erkendelse 1: Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt.
 • Erkendelse 3: Jordens ressourcer er konstante og indgår i et kredsløb.
 • Erkendelse 4: Naturen er rig på biodiversitet.
 • Erkendelse 5: Alt liv har udviklet sig gennem evolution.

 

Læs mere her: Naturvidenskabens ABC

 

Om temapakkerne

Temapakkerne giver indblik i aktuelle naturvidenskabelige gennembrud fra forskere på danske universiteter og ideer til motiverende, kompetenceorienteret naturfagsundervisning. 

I hver temapakke indgår et fagligt magasin, Temamagasinet Indblik, en forskerfilm og seks inspirationskataloger.  

Filmen og magasinet introducerer til forskeren og forskningsfeltet, mens inspirationskatalogerne præsenterer en didaktisk bearbejdning, målrettet undervisning af elever på forskellige klassetrin.

 

Kreditering 

Inspirationsmaterialet er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College og Københavns Professionshøjskole for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.