Artikel

Bæredygtigt bygningsdesign og boformer

Dette er en ud af ti temapakker med inspirationsmaterialer til dig, som underviser i naturfag. Civilingeniør og lektor Steffen Petersens forskning i energieffektivt bygningsdesign er omdrejningspunktet. 

Fra fremtidens bygninger til elevernes hverdag 

Ifølge Steffen Petersen, der udfører sin forskning i energieffektivt bygningsdesign på Aarhus Universitet, kan temaet om energiforbrug i fremtidens byer få eleverne til at spærre øjnene op. Temaet knytter sig nemlig både til deres eget hjem, boligdrømme og verdens stadigt flere og fascinerende megabyer. 

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

Vores boliger sluger energi 

Byggesektoren står for svimlende 39 procent af verdens energirelaterede CO2-udledning. Størstedelen går til at etablere, vedligeholde, opvarme, nedkøle, ventilere og oplyse boliger og andre bygninger. Vores boliger er dermed en stor klimabelaster, og det har især stor betydning, hvor store boligerne er, hvilke materialer de er opført med, og hvor godt de er isoleret.  

Vi lever en stor del af vores liv i bygningerne, der er ramme om både arbejde og privatliv. Derfor er det vigtigt, at bygningerne understøtter komfort, trivsel og udfoldelsesmuligheder. Men de skal samtidig være miljømæssigt bæredygtigt, og det er de ikke i dag. 

Civilingeniør og lektor Steffen Petersen er blandt de førende forskere i verden til at vurdere, hvad der skal til for at holde vores boligers og andre bygningers klimabelastning inden for Jordens bæreevne. Og han er ikke i tvivl - det er på høje tid at sætte fokus på ressourceforbrug og bæredygtighed i byggeriet. 

 

Inspirationsmateriale kobler bæredygtigt bygningsdesign til eget liv  

Selv om ’bæredygtigt bygningsdesign’ kan lyde abstrakt i grundskoleelevers ører, har det potentiale til at betage dem. Energiforbruget i fremtidens byer åbner nemlig op for undren og store spørgsmål, og det er netop det, de seks inspirationskataloger skal hjælpe naturfagslærerne med at bringe ind i klasseværelserne i både indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. 

Inspirationskatalogerne tager udgangspunkt i elevernes nære verden som for eksempel deres eget værelse eller hjem, gåture i lokalområdet eller computersimulerede spil og fokuserer på emner som boformer, byggematerialer, isolering, økologiske fodaftryk og fremtidsbyer. 

Inspirationskatalogerne findes nederst på siden og har fokus på: 

© Børne- og Undervisningsministeriet
 • Mit smarte hjem 
  (1.-2. klasse) 

 • Kan du holde varmen? 
  (3.-4. klasse) 

 • Mit forbrug 
  (5.-6. klasse) 

 • Sandheden om sand 
  (7. klasse) 

 • Megabyer i en globaliseret verden 
  (8. klasse) 

 • Min bæredygtige fremtidsby 
  (9. klasse). 

Katalogerne indeholder både konkrete undersøgelsesforslag og forslag til, hvordan du kan igangsætte undervisningen.  

Du kan eksempelvis didaktisere temaet om energiforbruget i fremtidens byer ved at inddrage eleverne i samtaler om disse forhold: 

Miljømæssig bæredygtighed er forskellig fra social og økonomisk bæredygtighed. 

 • De seneste 200 års generelle tilstrømning til byerne har skabt stor- og megabyer og ændret mange landes demografi. 

 • Vi som (voksne) borgere træffer kritiske valg og har også et ansvar for de ressourcer, vi samlet set forbruger. 

 • Alle sektorer og brancher belaster Jordens miljømæssige bæredygtighed til en vis grad. 

 • Genanvendelse af materialer kan gøre en forskel i vores individuelle hjem.  

 

Fagdidaktisk ramme for kompetence-orienteret naturfagsundervisning 

Inspirationskatalogerne er bygget op over fire trin i en fagdidaktisk ramme for kompetenceorienteret naturfagsundervisning: undersøg, tilrettelæg, gennemfør og afrund

Didaktiseringen støttes desuden af, at inspirationsmaterialerne relaterer temaet til de naturfaglige kompetenceområder modellering, undersøgelse, kommunikation og perspektivering samt til videns- og færdighedsområderne i Fælles Mål for naturfagsundervisningen. 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Læs mere om kompetenceorienteret undervisning i videnspakken, der indholder film, et vidensnotat, planlægnings- og udviklingsredskaber samt et eksemplarisk fællesfagligt forløb.

 

Naturvidenskabens ABC

Temaet om energiforbruget i fremtidens byer vedrører grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser. Ti sådanne erkendelser er beskrevet i Naturvidenskabens ABC, der er udviklet for Børne- og Undervisningsministeriet. Særligt relevante for temaet om Bæredygtigt bygningsdesign og boformer i fremtidens byer er: 

 • Erkendelse 1: Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt. 

 • Erkendelse 3: Jordens ressourcer er konstante og indgår i et kredsløb. 

Læs mere her: Naturvidenskabens ABC

 

Om temapakkerne

Temapakkerne giver indblik i aktuelle naturvidenskabelige gennembrud fra forskere på danske universiteter og ideer til motiverende, kompetenceorienteret naturfagsundervisning. 

I hver temapakke indgår et fagligt magasin, Temamagasinet Indblik, en forskerfilm og seks inspirationskataloger.  

Filmen og magasinet introducerer til forskeren og forskningsfeltet, mens inspirationskatalogerne præsenterer en didaktisk bearbejdning, målrettet undervisning af elever på forskellige klassetrin.

 

Kreditering 

Inspirationsmaterialet er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College og Københavns Professionshøjskole for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.