Fællesskabende didaktikker

Fællesskabende didaktikker handler om, at undervisningen skaber et fagligt indhold, som klassen er fælles om. Det skaber mulighed for værdig og aktiv deltagelse og er med til at sammentænke det faglige indhold med udviklingen af sociale kompetencer og klassens sociale liv.

Læs mere og få inspiration til arbejdet med fællesskabende didaktikker i inspirationsmaterialet til styrkede læringsmiljøer i fagundervisningen i natur/teknologi.

Siden er opdateret 19. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.