Aktivitet

Analyse af solfasang

Mellemtrin: Denne aktivitet giver et indblik i, hvordan du sammen med eleverne kan beskrive elementer i musikken og analysere elementære forløb.

Aktiviteten er henvendt til 3.-4. klasse.

Anslået tidsforbrug: ca. 45 minutter.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne får viden om og færdigheder til at kunne beskrive, hvilke elementer der er i musikken. Desuden sætter aktivteten fokus på arbejdet med sproglig udvikling, idet der lægges op til, at eleverne skal forstå og kunne bruge centrale fagord og begreber. 

 

Forudsætninger, form og indhold

Inden klassen går i gang med denne øvelse, skal de kende Solfasang - se eventuelt videoen øverst på siden for inspiration til arbejdet med Solfasang og kanon. Noden kan blandt andet findes i ”Børnekor med poesi og bevægelse 1” af Pia Boysen og Margrethe Enevoldsen. Det er desuden en forudsætning, at eleverne kender lidt til rytmesprog (da og didi). En oversigt over rytmesproget findes i ”Årets gang i spirekoret” af Dorte Bille.

Aktiviteten er opbygget, så klassen kan analysere Solfasang med udgangspunkt i sangen noteret på tavlen. Der arbejdes igennem aktiviteten med at klappe grundpuls, sætte taktstreger, oversætte til rytmesprog og genkende mønstre i dialog mellem dig som lærer og klassens elever. 

 

Tilrettelæggelse

Når der skal arbejdes med at opbygge et fagligt sprog hos eleverne, kan du med fordel vælge enkle melodier med en klart opbygget og genkendelig struktur med relativt få nodeværdier. 

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden aktiviteten:

  • Hvordan skal eleverne eventuelt lære Solfasang?
  • Skal sangen noteres på tavlen, eller skal den udleveres på papir, og hvordan skal der arbejdes med at sætte taktstreger?
  • Hvordan sikres det, at alle er aktive igennem arbejdet med aktiviteten?
  • Hvordan vil jeg differentiere undervejs?

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er inddelt i tre faser:

1. Solfasprog og grundpuls
I denne fase er det en fordel, hvis sangen er skrevet på tavlen med solfa - det vil sige uden rytme og taktstreger. Herefter kan klassen synge sangen, mens du som lærer peger på bogstaverne (solfasprog), inden grundpulsen sættes i gang. Så kan eleverne klappe grundpuls, mens de synger sangen igen,

2. Takter
I anden fase lægges der op til at tale om og forklare om takter, og eleverne kan eventuelt komme op til tavlen og sætte taktstreger. Du kan så sætte sangen i gang og hjælpe eleverne med at rette taktstregerne til, hvis det er nødvendigt.

3. Rytmesprog
I denne fase kan sangen sættes i gang på rytmesprog (da og di-di), og rytmen kan skrives på tavlen. Der lægges op til dialog i klassen om formen og musikkens mønstre ud fra nodebilledet.

 

Evaluering

Aktiviteten kan evalueres ved at spørge ind til de musikalske begreber, eleverne har anvendt, og få dem til at beskrive og forklare begreberne.

Der kan efter gennemførelsen af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

  • I hvilket omfang kender eleverne til og kan anvende begreberne takter og nodeværdier?
  • Var det svært for eleverne at holde fokus?
  • Lykkedes det at gøre alle aktive og deltagende?
  • Hvordan kan der eventuelt bygges videre på denne aktivitet i forhold til et videre arbejde med at overskue noterede forløb og genkende rytmiske mønstre?

 

Kreditering

Aktiviteten er udarbejdet af Sangens Hus: Sangenshus.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.