Kultur og samfund

Forståelse af kultur og samfund er en del af at lære et sprog.

Dette kompetenceområde lægger vægt på løbende sammenligning mellem Danmark og målsprogslande. Der skal gennem hele forløbet være fokus på forskelle og ligheder mellem kultur og samfund i Danmark og målsprogets lande. Eterhånden skal eleverne udvikle kompetencer til at sammenligne og reflektere over kultur- og samfundsforhold.

Læs mere om kompetenceområdet kultur og samfund i Faghæftet for modersmålsundervisning
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.