Artikel

Eleverne vil tage ansvar for deres finansielle dannelse

Det dialogbaserede undervisningsmateriale Peng’ Pong sætter emnet hverdagsøkonomi på skoleskemaet for mellemtrinnet.  

Vores forhold til penge og økonomi bygger ofte på vaner, og det kan specielt for unge mennesker være svært at styre impulserne. Mange børn og unge oplever, at de ikke har en tilstrækkelig viden om basale økonomiske forhold. Hvor penge tidligere var noget fysisk, de tog op af lommen, er det nu blevet noget abstrakt, som sendes fra MobilePay til butiksekspedienten. 

Peng’ Pong er et helt nyt projekt, der ønsker at styrke den finansielle dannelse for elever på mellemtrinnet. Projektet tager udgangspunkt i elevernes hverdagsoplevelser og vil gennem øvelser, dialog og refleksion udvikle elevernes kompetencer, færdigheder og viden indenfor økonomi. “Jeg oplever blandt eleverne, at mange er klar til at tage snakken om hverdagsøkonomi, allerede på mellemtrinnet. Eleverne vil gerne tage ansvar for deres finansielle dannelse. Vi mangler bare redskaberne. Det håber jeg, at Peng’ Pong kan give dem,” siger Esther Vyff, formand for Danske Skoleelever 

 

Udfordrer gennem dialog

I undervisningsmaterialet Peng’ Pong møder eleverne øvelser, der udfordrer dem på deres vaner, får dem til at reflektere over deres prioriteringer og italesætter dilemmaer, de kender fra deres egen hverdag. Eleverne skal undervejs tage ansvar for egne valg og prioriteringer og sætte ord på dem, for derefter at spejle sig i sine klassekammerater, som et skridt nærmere en forståelse for et demokratisk fællesskab.

Materialet passer ind i matematikfagets formål. Eleverne skal udvikle matematiske kompetencer og færdigheder, så de kan begå sig i situationer, hvor fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundslivet kalder på finansiel forståelse.

Materialet lægger op til at give eleverne:

  • gode finansielle vaner
  • viden om penge og økonomi i hverdagslivet
  • redskaber til at reflektere over konsekvenserne af deres økonomiske handlinger
  • forståelse for hverdagens økonomiske begreber 

 

Udviklet sammen med eleverne 

Centralt for materialet er, at det er udviklet i samarbejde med elever. På den måde sikres et relevant materiale, der giver mening for målgruppen uden at gå på kompromis med fagligheden. Bag projektet står, foruden et fagligt stærkt advisory board og fagmedarbejdere hos Danske Bank, 10 skoleklasser, som tester og giver feedback på materialet.  

Der udvikles løbende nyt materiale til Peng’ Pong. Det færdigudviklede materiale vil bestå af fire moduler med hver sin vinkel ind i formålet om at skabe øget finansiel dannelse. Hvert modul har en varighed á ca. fire lektioner og en tilknyttet lærervejledning.  

Der ligger allerede nu øvelser på projektets hjemmeside.

 

Find materialet her: pengpong.dk

 

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af Nils Ravn Christensen, Danske Skoleelever.
Undervisningsmaterialet er udviklet af Danske Skoleelever i samarbejde med Danske Bank.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.