Forløb

Find tallene i madkassen med Josefine Eiby

Indskoling: Matematik kan findes i mange hverdagssituationer. I dette forløb bruger sofaskolevært Josefine Eiby elevernes madpakke som udgangspunkt for at indsamle og behandle simple data.

Forløbet er udviklet til matematik.

Forløbet er målrettet elever i indskolingen.

 

Hele forløbet kan gennemføres online eller ved fysisk fremmøde på 4-6 lektioner.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Dette forløb har fokus på kompetenceområdet matematiske kompetencer og på elevernes modelleringskompetence. Forløbet skal give eleverne mulighed for selv at undersøge enkle hverdagssituationer i et matematisk perspektiv samt tolke de resultater, der kommer deraf.  

I forløbet arbejder eleverne med, hvordan de på en anderledes og kreativ måde, gennem forskellige repræsentationer, kan præsentere data i tabeller og diagrammer.

Formålet med forløbet er desuden at løfte elevernes læring, motivere dem og styrke deres trivsel med undervisning af en gæstelærer, der er en faglig kapacitet på sit felt.

 

Forudsætninger, form og indhold

Gæstelærerforløbet er bygget op omkring fire videoer med Josefine Eiby. Til hver video er der udarbejdet forslag til undervisningsaktiviteter.

Forløbet tager udgangspunkt i et hverdagselement fra elevernes egen verden. Det er nemlig indholdet i elevernes madpakker, der skal bruges til at indsamle og systematisere data, som efterfølgende skal formidles til resten af klassen. Formålet er blandt andet at lave diagrammer og tabeller, som eleverne selv kan forstå, og som giver mening for andre. 

Forløbet kræver, at eleverne har arbejdet med statistiske deskriptorer, såsom gennemsnit, størsteværdi og mindsteværdi før, eller at læreren foretager en grundig gennemgang heraf.

 

Tilrettelæggelse

Alle videoer findes samlet via dette link - brug linket, når eleverne skal se videoerne, så undgår de at skulle forholde sig til teksten her på siden.

Videoerne og aktiviteterne kan anvendes i kronologisk rækkefølge i et samlet temaforløb, eller læreren kan arbejde med videoerne separat. 

Der skal arbejdes med forløbet tidligt på dagen, inden madpakkerne bliver spist. For at kunne gennemføre de foreslåede øvelser skal eleverne have adgang til forskellige materialer, for eksempel vægte, centicubes, legoklodser, Post-it-sedler, tuscher, papir, computere med regneark og eventuelt adgang til Minecraft.

Hvis undervisning foregår som fjernundervisning, kan der findes andre kategorier til dataindsamlingen. Det kan være tøjdyr, strømper, legetøj eller lignende. Det kan være nødvendigt at begrænse matematikelementerne og i første omgang nøjes med at fokusere på antal. Sidenhen kan læreren langsomt introducere de øvrige kategorier såsom vægt og rumfang. Det må forventes, at der skal flere gentagelser og demonstrationer til, hvis der er tale om fjernundervisning. 

Læreren skal være særligt opmærksom på overholdelsen af tilsynspligten i de aktiviteter, hvor det foreslås at gå ud i naturen og indsamle data. Det gælder eksempelvis aktivitet 2 til video 1. I stedet for at sende børnene alene ud i naturen, kan de finde matematik i hjemmet.

Den uddybende lærervejledning, der findes øverst på siden, rummer konkret inspiration til, hvordan der kan undervises med udgangspunkt i de enkelte videoer.

 

Forløbets opbygning

Forløbet består af fire faser svarende til de fire videoer.

 

Video 1: Find tallene i madkassen

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

I den første video fortæller Josefine Eiby lidt om sig selv, og hvorfor hun elsker matematik. Hun forklarer, at der er matematik i alt – og tager så sine matematikbriller på og giver eksempler på, hvordan hun nu ser matematik overalt. 

Læreren kan indlede med at introducere til hverdagsmatematik og give eksempler på dette. Det kan være at stå op på et bestemt tidspunkt (vækkeur, mobiltelefon), at dagen er inddelt i forskellige tidspunkter, at købe ind eller at få lommepenge. Derefter kan eleverne finde og dokumentere matematik i hverdagen. 

 

Video 2: Tabeller og diagrammer

© Børne- og Undervisningsministeriet

Josefine Eiby introducerer i videoen øvelsen Farver og form på din madkasse, hvor hun taler om de meget forskellige madpakker (farver og former) og laver et simpelt diagram. 

Med afsæt i videoen kan læreren tage en dialog i plenum om hverdagsmatematik og madpakkematematik.  

Herefter kan læreren sætte eleverne i gang med to aktiviteter, der handler om at udarbejde et diagram over farver og form på madkasserne og derefter visualisere data på gulvet med eksempelvis legoklodser eller diagrammer på væggen med post-it-sedler.

 

Video 3: Madpakkeundersøgelsen

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video åbner Josefine Eiby madpakken og demonstrerer, hvordan hun kan få matematik ud af indholdet. 

Herefter kan læreren sætte eleverne i gang med to aktiviteter. Først kan eleverne lave deres egen madpakkeundersøgelser med afsæt i matematiske kategorier som antal, vægt og rumfang. Resultaterne kan eleverne så vise i form af enten tegninger, legoklodser eller spillet Minecraft, hvis dette er tilgængeligt.

 

Video 4: Min egen store madpakkeundersøgelse

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video viser Josefine Eiby eksempler på, hvordan eleverne kan præsentere og formidle en madpakkeundersøgelse med afsæt i matematiske spørgsmål.  

Eleverne kan nu arbejde med besvarelsen af deres egne matematiske spørgsmål og præsentere deres madpakkeundersøgelse. Der er tips og tricks at hente i Josefine Eibys video i forhold til opstilling og formidling af undersøgelsen. 

Klassens præsentationer kan have form af en udstilling i klasseværelset eller en collage af plancher med diagrammer. Den kan hænges op, så forældre, elever fra andre klasser og andre lærere kan se dem og spørge ind til elevernes undersøgelse.

 

Evaluering

Den sidste øvelse er produktorienteret og kan anvendes som summativ evaluering, hvor læreren kan vurdere den enkelte elevs produkt, samt kvaliteten af den viden og de færdigheder, eleven har erhvervet sig undervejs.  

Læreren skal have opmærksomhed på, om de enkelte elever har opnået en tilfredsstillende forståelse af emnet. Det kan blandt gøres ved at drøfte de anvendte begreber ud fra spørgsmål som: 

  • Hvad er data?
  • Hvad kan data bruges til?
  • Hvad er et søjlediagram? 

Læreren kan afslutningsvis lade eleverne drøfte forløbet med afsæt i spørgsmål som:  

  • Hvad har været sjovt/lærerigt?  
  • Hvad har været svært/udfordrende?  
  • Hvilken dag havde klassen mest frugt med? (Størsteværdi i både vægt og antal) 
  • Hvilken kategori var der færrest af? (Mindsteværdi i både vægt og antal) 
  •  Hvordan synes I, at madpakkedata bliver bedst formidlet? 
  • Hvordan tror I, at andre bedst kan forstå jeres resultater?  

 

Links til yderligere inspiration

Find inspiration til arbejdet med modelleringkompetencen på mat-didaktik.dk (PDF)  

Få viden og information om modelleringskompetencen i denne video med Tomas Højgaard fra DPU (YouTube)

Kreditering

Det digitale gæstelærerforløb er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.