Forløb

A, B, C, D, E, K – 13 vitaminer skal der stå!

Mellemtrin: Hvorfor er vitaminer nødvendige? Og hvilke fødevarer indeholder hvilke vitaminer? Dette forløb giver et bud på, hvordan eleverne kan undersøge vitaminerne og evaluere deres viden i det digitale værktøj, Jeopardylabs.

Forløbet er henvendt til 4.-7. klasse.
Anslået tidsforbrug: Ca. 4 lektioner.

Dette forløb præsenterer en måde, hvorpå eleverne kan søge information og derefter evaluere deres viden om vitaminer og vitaminrige råvarer samt vitaminernes funktion i kroppen via arbejdet med den digitale ressource Jeopardylabs. Forløbet kan i større eller mindre grad fokusere på informationssøgning og kildekritisk arbejde på nettet, hvorfor forløbet også inddrager det tværgående tema it og medier.

 

Forudsætninger, form og indhold

Forløbet forudætter, at eleverne har erfaringer med informationssøgning på nettet og det at være kildekritisk. Arbejdsformen er gruppebaseret.

Der findes en masse råvarer, der er rige på vitaminer. Det er derfor muligt at sammensætte en sund og varieret kost, der indeholder en masse forskellige vitaminer. Forløbet  præsenterer en måde at arbejde med en teoretisk introduktion til vitaminer. Det kan eksempelvis gennemføres forud for en praktisk forløb om begrundet sammensætning af hverdagsmåltider.

Undervisningsforløbet kan indledes med, at eleverne får en teoretisk indføring i emnet gennem en kort gennemgang af vitaminerne. Derefter kan eleverne i grupper undersøge, hvilke egenskaber de forskellige vitaminer har samt hvilke råvarer, der er rige på de forskellige vitaminer. Undervejs kan grupperne udfylde et arbejdsark (se forslag til dette nederst på siden), som skal danne grundlag for, at de kan udarbejde en Jeopardyquiz om vitaminer. Jeopardylabs er en gratis digital ressource, som eleverne kan bruge til at lave deres egen quiz. Endvidere kan grupperne sammensætte et bud på en vitaminrig dagskost.

 

Tilrettelæggelse

Undervisningsforløbet forudsætter, at eleverne har adgang til computere (minimum 2 pr. gruppe), og da eleverne også skal udarbejde en Jeopardyquiz, har de også brug for en kort introduktion til dette – det gælder om at formulere nogle givne svar om vitaminerne, så dem, der skal tage quizzen, kan stille de rigtige spørgsmål. 

Find linket til udarbejdelse af quizzer her: Jeopardylabs

Eleverne skal desuden præsenteres for relevante sider på nettet, hvor de kan finde generel viden om vitaminer. Som introduktion til emnet, kan der tages udgangpsunkt i en fælles gennemgang af vitaminerne:

 • A-vitaminer findes blandt andet i fede fisk,
 • B-vitaminer findes blandt andet i fuldkornsprodukter, kød, æg, mælk, fisk, skaldyr, frugt og grønsager.lever, æg, fede mælkeprodukter samt frugt og grønsager i stærke farver.
 • C-vitaminer findes blandt andet i citrusfrugter, bær, kål og rodfrugter.
 • D-vitaminer får vi fra solens stråler, men de findes også i fede fisk.
 • E-vitaminer findes blandt andet i planteolier, nødder og kerner samt grønne grønsager.
 • K-vitaminer findes blandt andet i lever, æg, mørke bladgrønsager og kål.

A-vitamin er godt for øjnene, D-vitamin holder knoglerne stærke, E-vitamin styrker immunforsvaret, K-vitamin hjælper med at hele sår, C-vitamin danner det protein, der holder sammen på hud og knogler og hjælper desuden med at bekæmpe forkølelse, og de mange forskellige B-vitaminer hjælper kroppen med at udnytte energien fra den mad, vi spiser, samt styrker hår, hud, negle, nerver, blod, muskler, nerver, hjerne og tænder. 

Det er også en mulighed at inddrage en video som denne fra Dansk Industri: Vitaminer
Videoen giver en overordnet introduktion til vitaminer; 

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden forløbet:

 • Hvordan skal eleverne introduceres til emnet?
 • Hvad skal ligge til grund for inddelingen i grupper?
 • Hvordan skal gruppearbejdet og informationssøgningen organiseres?
 • Hvilke sider skal eleverne søge informationer på?
 • I hvilket omfang skal klassen tale om informationssøgning og kildekritik?
 • Skal der arbejdes med Jeopardylabs, eller skal eleverne evaluere deres viden om vitaminer på en anden måde?
 • Hvordan kan jeg som lærer undervejs i forløbet få indblik i elevernes viden om emnet?

 

Forløbets opbygning

Forløbet er inddelt i tre faser:

1. Introduktion:
Læreren kan introducere forløbet og fortælle om de 13 vitaminer. Eventuelt kan videoen om vitaminer vises. Hvis eleverne skal arbejde med Jeopardyquizzer, kan det være en god ide med en grundig introduktion til den digitale ressource og til konceptet omkring Jeopardy, hvor man først får svaret og derefter skal stille spørgsmålet. 

2. Gruppearbejde: 
I denne fase kan læreren introducere arbejdsarket og igangsætte gruppearbejdet med at søge informationer om vitaminer på nettet. Undervejs kan læreren vejlede eleverne i deres arbejde.

3. Quiz:
I denne fase kan eleverne på baggrund af deres viden om vitaminer udarbejde quizzer. I slutningen af fasen kan quizzerne afprøves, og de kan fungere som dobbeltevaluering, da eleverne både kan udarbejde en quiz til deres klassekammerater samt afprøve klassekammeraternes quizzer på baggrund af deres tilegnede viden om vitaminer. 

 

Evaluering

Elevernes quizzer fungerer som evaluering og kan suppleres med en evaluering af selve forløbet i form af lærer- og elevfeedback. Endvidere vil elevernes læringsudbytte også kunne sættes i spil i senere forløb, hvor viden om vitaminer og vitaminrige råvarer er en forudsætning.

Der kan efter gennemførelsen af forløbet sættes fokus på spørgsmål som:

 • Kunne eleverne undervejs i forløbet inddrage viden om informationssøgning, kildekritisk og brug af digitale redskaber?
 • Hvordan fungerede min rolle som vejleder under gruppernes arbejde?
 • Kunne jeg som lærer fornemme elevernes faglige niveau igennem forløbet?
 • Kan denne måde at organisere et arbejde med informationssøgning og evaluering på bruges i en anden sammenhæng?
Siden er opdateret 02. september 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.