Aktivitet

Bæredygtige valg i supermarkedet

Denne aktivitet sætter fokus på elevernes evne til at træffe velovervejede og bæredygtige valg, når de handler,

Forløbet er henvendt til 4.-6. klasse
Anslået tidsforbrug: 1 lektion + et besøg i det lokale supermarked

 

Ikon for verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
© verdensmaal.org

Aktiviteten har til formål at gøre eleverne klogere på de bæredygtige valg, de kan træffe i supermarkedet. Derfor skal eleverne bevidstgøres om, hvordan supermarkedet og producenterne kan manipulere og æstetisk forføre forbrugerne til at træffe bestemte valg af varer.

Forløbet har fokus på FN's Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

 

Forudsætninger, form og indhold

Aktiviteten er tænkt som en del af et større undervisningsforløb inden for bæredygtighed og miljø med fokus på kødproduktion. Aktiviteten forudsætter, at eleverne har gjort sig erfaringer inden for produktion af madvarer set med klimavenlige briller, herunder specielt kødproduktion over for produktion af grøntsager. 

Aktiviteten er velegnet til en klasse, der er i gang med sidste halvdel af deres madkundskabsundervisning, og som er vant til at bruge uderummet i deres undervisning. 

Inden denne aktivitet gennemføres, bør eleverne været blevet præsenteret for:

Elevernen kan i aktiviteten analysere supermarkedets indretning samt undersøge, hvad der i virkeligheden gemmer sig bag kødprodukters emballage. Eleverne kan desuden give deres bud på de mest klimavenlige fødevarer ved at placere dem i en klimapyramide. 

Arbejdsformen er gruppebaseret.

 

Tilrettelæggelse

Eleverne skal have tre arbejdsark: "Supermarkedets indretning", "Opgaveark til pakker med kød" og "Klimapyramide". Inspiration til, hvad arkene kan indeholde, findes nederst på siden. Desuden skal eleverne kunne tage billeder i supermarkedet.

Klassen skal på tur til det lokale supermarked. Som forberedelse til dette er det en god ide at forhøre sig i supermarkedet, om det er i orden, at eleverne kommer forbi.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden aktiviteten gennemføres:

 • Hvordan skal eleverne forud for aktiviteten præsenteres for FN's Verdensmål, Coops klimaråd og problemstillinger i forhold til kødproduktion?
 • Hvilket supermarked skal besøges, og hvilke krav skal stilles til eleverne under besøget?
 • Hvordan skal grupperne sammensættes?

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er inddelt i tre faser.

1. Inden besøget i supermarkedet
Eleverne kan introduceres for FN's Verdensmål, Coops klimaråd og problemstillinger i forhold til kødproduktion.

Herefter kan læreren opdele klassen i små grupper og introducere de tre opgaver:

 • at tegne et kort over supermarkedets indretning 
 • at tage billeder af varer i de forskellige afdelinger
 • at tage tre billeder af pakker med kød 
   

2. I supermarkedet
Eleverne kan i grupper undersøge supermarkedets indretning. De kan lave et lille kort, hvor de indtegner, hvor de finder: kød, grøntsager, æg og mejeri samt kolonial (bønner, linser osv.)

Eleverne kan tage to billeder af varer fra hver afdeling og tre billeder af pakker med kød. 
 

3. Tilbage i klasselokalet
I denne fase kan læreren vejlede eleverne i besvarelsen af opgavearket "Supermarkedets indretning" (se inspiration i bilag 1) samt uddele og introducere ”Klimapyramiden” (se nedenfor) og opgavearket "Pakker med kød" (se inspiration i bilag 2). 

Eleverne kan arbejde med at skrive årsager til supermarkedets indretning. Herefter kan de indsætte billeder af varer i en klimapyramide, hvor billeder af de mindst klimavenlige placeres i pyramidens øverste felt, de mest klimavenlige i det nederste felt og de varer, som er et sted derimellem i det midterste felt

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Eleverne kan desuden analysere og tale om begreber på emballagen på de kødpakker, de har fundet. Der kan sættes fokus på spørgsmål som:

 • Hvad betyder ord som friland, mesterhakket, budget

 

Evaluering

Der kan samles op på øvelserne ved en fælles dialog i klassen, hvor grupperne får mulighed for at fortælle, hvad de er kommet frem til. Denne dialog kan ligge til grund for lærerens evaluering og vurdering af elevernes udbytte.

Der kan efter gennemførelsen af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

 • Blev eleverne via introduktionen klædt på til at arbejde med opgaverne?
 • Hvordan fungerede det at sende eleverne ud til supermarkedet?
 • I hvilket omfang blev FN´s Verdensmål italesat i løbet af aktiviteten?
 • Skal denne aktivitet i fremtiden inddrages i forløb med fokus på bæredygtighed og FN's Verdensmål?
unpublished

Inspiration til arbejdsark


1. Lav en skitse over supermarkedet set ovenfra. Indskriv, hvor du finder kød, grøntsager, æg, mejeriprodukter og bælgefrugter (linser, kikærter, bønner mm.).

2. Prøv at forestille dig, at du skal købe ind til en af dine yndlingsretter. Indtegn en rute på din tegning for, hvor du vil gå hen for at købe de forskellige råvarer.

3. Kunne supermarkedet have placeret varerne anderledes, så du kunne gøre dine indkøb hurtigere? Hvorfor tror du ikke, de har gjort det?

4. Nogle gange placeres en kølemontre med oksekødsbøffer på tilbud lige ved indgangen. Hvorfor tror du ikke, at dette kød er placeret ved resten af kødet?

5. Kan du komme i tanke om et lignede ”trick” med hensyn til opstilling i det supermarked, vi lige har besøgt?

6. Kig på din tegning over supermarkedets indretning. Hvorfor tror du, at kødet og proteinrige kulhydrater som f.eks. linser er placeret, hvor de er?


Indsæt billede 1, 2 eller 3 af pakke med kød. Besvar herefter følgende spørgsmål:

1. Hvad er varens navn? Fortæller det noget om produktet?

2. Kan du se, hvor varen kommer fra? Hvis ja hvor?

3. Er der nogle mærkninger på pakken? Hvis ja - indsæt et billede af mærkningerne og skriv, hvad de betyder.

4. Hvilke andre informationer får du om produktet?

5. Hvilke informationer, tænker du, mangler?

 


Kreditering

Aktiviteten er udarbejdet af Maja Lykke Saxbøl og Helle Brønnum Carlsen, lektor. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.