Aktivitet

Bæredygtige valg i supermarkedet

Mellemtrin: Denne aktivitet sætter fokus på elevernes evne til at træffe velovervejede og bæredygtige valg, når de handler,

Forløbet er henvendt til 4.-6. klasse.
Anslået tidsforbrug: 1 lektion + et besøg i det lokale supermarked.

Aktiviteten har til formål at kvalificere elevernes valg ved at bevidstgøre dem om, hvilke varer der er miljøvenlige, og hvilke der ikke er. 

 

Forudsætninger, form og indhold

Aktiviteten er tænkt som en del af et større undervisningsforløb inden for bæredygtighed og miljø med fokus på kød. Aktiviteten forudsætter, at eleverne har gjort sig erfaringer inden for produktion af madvarer set med klimavenlige briller, her specielt kødproduktion over for produktion af grøntsager. 

Aktiviteten er velegnet til en klasse, der er i gang med sidste halvdel af deres madkundskabsundervisning, og som er vant til at bruge uderummet i deres undervisning. 

Inden denne aktivitet gennemføres, bør eleverne været blevet præsenteret for:

Aktiviteten har til formål at gøre eleverne klogere på de bæredygtige valg, de kan træffe i supermarkedet. Derfor skal eleverne først og fremmest bevidstgøres omkring, hvordan supermarkedet og producenterne kan manipulere og æstetisk forføre forbrugerne til at træffe bestemte valg af varer. Dette kan ske ved at analysere supermarkedets indretning, samt undersøge hvad der i virkeligheden gemmer sig bag kød- produkters emballage. Eleverne skal desuden give deres bud på de mest klimavenlige fødevarer ved at placere dem i en klimapyramide. 

Arbejdsformen er gruppebaseret.

 

Tilrettelæggelse

Eleverne skal have tilsendt to arbejdsark digitalt (bilag 2+3) og have et udleveret i printet form (bilag 1). Arkende findes nederst på siden. Desuden skal eleverne kunne tage billeder i supermarkedet.

Klassen skal på tur til det lokale supermarked. Som forberedelse til dette er det en god ide at forhøre sig nede i supermarkedet, om det er i orden, at eleverne kommer forbi.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden aktiviteten:

 • Hvordan skal eleverne forud for aktiviteten præsenteres for FNs Verdensmål, Coops klimaråd og problemstillinger i forhold til kødproduktion?
 • Hvilket supermarked skal besøges, og hvilke krav skal stilles til eleverne under besøget?
 • Hvordan skal grupperne sammensættes?

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er inddelt i tre faser.

1. Inden besøget i supermarkedet:
Eleverne introduceres for FNs Verdensmål, Coops klimaråd og problemstillinger i forhold til kødproduktion.

Herefter kan læreren opdele klassen i små grupper og introducere de tre opgaver:

 • at tegne et kort på opgavearket ”Supermarkedets indretning” (se bilag 1)
 • at tage billeder af varer i de forskellige afdelinger
 • at tage tre billeder af pakker med kød 
   

2. I supermarkedet
Eleverne kan i grupper undersøge supermarkedets indretning. De kan lave et lille kort, hvor de indtegner, hvor de finder: Kød, grøntsager, æg og mejeri samt kolonial (bønner, linser osv.)

Eleverne kan tage to billeder af varer fra hver afdeling og tre billeder af pakker med kød. 
 

3. Tilbage i klasselokalet:
I denne fase kan læreren vejlede eleverne i besvarelsen af opgavearket "Supermarkedets indretning" samt uddele og introducere opgavearket ”Klimapyramide” (se bilag 3) og opgavearket "Pakker med kød" (se bilag 2). 

Eleverne kan arbejde med at nedskrive årsager til, hvorfor de tror, supermarkedet er indrettet, som det er, samt indsætte billeder af varer i en klimapyramide. 

Eleverne kan desuden analysere og tale om begreber på emballagen på de kødpakker, de har fundet. Der kan sættes fokus på spørgsmål som:

 • Hvad betyder ord som friland, mesterhakket, buget

 

Evaluering

Der kan samles op på øvelserne ved en fælles dialog i klassen, hvor grupperne får mulighed for at fortælle, hvad de er kommet frem til. Denne dialog kan ligge til grund for lærerens evaluering og vurdering af elevernes udbytte.

Der kan efter gennemførelsen af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

 • Blev eleverne via introduktionen klædt på til at arbejde med opgaverne?
 • Hvordan fungerede det at sende eleverne ud til supermarkedet?
 • Skal denne aktivitet i fremtiden inddrages i forløb med fokus på bæredygtighed?

 

Kreditering

Aktiviteten er udarbejdet af Maja Lykke Saxbøl og Helle Brønnum Carlsen.

Siden er opdateret 11. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.