Lige adgang til digitale tekster til ordblinde elever i grundskolen

Ordblinde elever i grundskolen kan fra 1. august 2019 få adgang til undervisningsmaterialer i tilgængelig form. 

Det sker via adgang til Nota, der er Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Konkret betyder ordningen, at den enkelte skole bestiller produktion af nye materialer på vegne af eleven med ordblindhed.
 
Baggrunden for den ny ordning er, at det er besluttet at indføre lige adgang til støtte til elever med ordblindhed, uafhængigt af, hvor eleven er i uddannelsessystemet. Det betyder lige adgang til digitale tekster og læremidler.

Ordningen træder i kraft den 1. august 2019.

Læs mere om Nota på nota.dk

Siden er opdateret 04. juli 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.