Redskab

SMART-modellen: Tydelige mål for alle

SMART-modellen er en enkel vej til tydelige mål. Redskabet kan bruges som inspiration til at formulere nye mål eller kvalificere de eksisterende. 

SMART er en forkortelse for: Specifikt, Målbart, Accepteret, Realistisk, Tidsafgrænset.  SMART-modellen er et udbredt og simpelt redskab, der bruges i mange typer af projekter.  

I SMART-modellen arbejder man altså ud fra, at et mål skal være specifikt, målbart, accepteret, realistisk og tidsafgrænset.

Guide til SMART-mål

 

1. Læringsmål og procesmål

Når målene omfatter udfordringer, vi ikke på forhånd kender løsningen på, eller vi ikke ved, hvor lang tid det tager at nå, kan det være mere hensigtsmæssigt at opstille læringsmål eller procesmål.

I det tilfælde kan skolen løbende genbesøge målene og gøre dem mere specifikke, efterhånden som man opnår større viden om det, man vil forandre.

 

Vil du læse flere artikler som denne? Så tilmeld dig emus nyhedsbrev!
 

2. Kendetegn ved SMART-mål

Specifikt: Målet er formuleret tydeligt, veldefineret og afgrænset, så alle er klar over, hvad der refereres til og hvad der skal opnås. Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål specifikt kan være:

Hvad vil vi opnå? - Hvorfor? Hvem er målgruppen? Hvad forstår vi ved ord som fx ”god” eller ”fælles sprog”?

Målbart: Det kan dokumenteres, at målet er nået, og ændringerne er indtrådt. Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål specifikt kan være: Hvordan kan vi vide, om ændringerne er indtrådt? Hvad har vi, når målet er nået, som vi ikke har i dag?

Accepteret: Alle, som skal levere resultaterne, bakker op om målet. Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål specifikt kan være: Giver målet mening for alle – politikere, ledelse og praktikere? Kan alle involverede se egen rolle og ansvar?

Realistisk: Målet skal hænge sammen med virkeligheden. Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål specifikt kan være: Tror vi på, at målet kan nås i løbet af samarbejdsperioden? Har vi ressourcer (økonomi og medarbejdere) til at nå det? Hvad kan understøtte vores mål? Hvad kan modarbejde vores mål?

Tidsafgrænset: Fremgår det klart, hvornår målet skal være nået? Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål specifikt kan være: Har vi fastsat tid for, hvornår vores mål skal være nået? Er det klart for alle involverede, hvornår vi skal nå vores mål?

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.