Artikel

Erfaringer fra udviklingsarbejde med professionelle læringsfælleskaber

En række skoler har arbejdet med udvikling af professionelle læringsfællesskaber under overskriften Udvikling af en stærk læringskultur. I artiklen får du indsigt i erfaringer fra tre kommuner, der kan inspirere til udviklingsarbejde på din skole.

 

 

1. Vejledning fra ”jeg” til ”vi” i Aabenraa

I Aabenraa har man etableret seks professionelle læringsvejledere, der kobler vejledere fra 20 skoler sammen. Det er der kommet en stærkere vidensdeling og læringskultur ud af og det skaber mening og værdi for kommunens elever.

 

2. Kapacitetsopbygning med fælles fokus i Ikast-Brande

12 folkeskoler og 10.-klassecenteret i Ikast-Brande kommune har arbejdet med udvikling af en kollaborativ lærings- og vidensdelingkultur på tværs. Udviklingsprojektet er drevet af vejledere på skolerne, der sikrer en god forankring blandt de forskellige skolers øvrige medarbejdere.

 

3. Samarbejde skaber sammenhæng i Tingbjerg

Med afsæt i indskolingselevers behov for styrket sammenhæng, har man i Tingbjerg udviklet tværprofessionelle samarbejder. Det betyder, at lærere og pædagoger i et tæt samarbejde skaber tryghed og faglig udvikling for skolen yngste elever. Samtidig har dette tætte arbejde også betydet flere synsvinkler på eleverne udvikling.

© Børne- og Undervisningsministeriet
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.