Artikel

Vejledning om folkeskolens pædagogiske læringscentre

Vejledningen udfolder bekendtgørelsen fra 2022 og henvender sig særligt til skoler og forvaltninger. 

© Børne- og Undervisningsministeriet

I 2022 blev der udstedt en ny bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre. I forlængelse heraf har STUK udarbejdet en vejledning, der skal understøtte forvaltningerne og skolernes tolkning af bekendtgørelsen, samt implementering, udvikling og drift af de pædagogiske læringscentre.

Der er lagt vægt på, at vejledningen skal give inspiration og praksiseksempler, ligesom den indeholder refleksionsspørgsmål og udfolder elementerne i bekendtgørelsen.

 

Læs Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre på retsinformation.dk

Læs mere om PLC på uvm.dk

 

Om vejledningen

Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen, Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre, Pædagogisk LæringsCenterForening, Danmarks it- og medievejlederforening og Center for Undervisningsmidler har været tæt involveret i vejledningens tilblivelse.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.