Artikel

Om læselyst i folkeskolen

At eleverne har lyst til at læse betyder meget for deres læsefærdigheder i skolen. Her får du et overblik over materialer, der understøtter elevers læselyst.  

Elevers lyst til at læse er central for udviklingen af deres læsefærdigheder. I inspirationsmaterialerne om læselyst i folkeskolen får du viden og konkrete forslag til aktiviteter, der understøtter elevernes lystlæsning gennem faglig læsning, fritidslæsning og forældres læsning med deres børn.

De tre inspirationsmaterialer er: 

 

1. Læselyst i fagene

At lære eleverne at læse fagenes tekster er en opgave for faglærerne. Hvert fag har sit sprog og sine teksttyper, og eleverne tilegner sig fagene gennem aktiviteter, samtaler, læsning og skrivning i fagene. Fagtekster er ikke gennemsigtige, og ikke alle elever kan på egen hånd regne ud, hvordan de læser og forstår et givet fags tekster. Ofte skal der guidning til, så fagenes verden af viden åbner sig for dem.

En forudsætning for at kunne deltage i undervisningen er, at eleverne forstår det faglige indhold, de bliver undervist i. Hvis teksterne opleves som svære og uforståelige, er det nemt at give op og udvikle undvigestrategier, så man undgår at skulle tygge sig igennem de svære tekster. Men det er ikke vejen frem mod forståelse og uddannelse. Så hvordan kan noget, der er svært for mange elever, blive lystfyldt? Du finder Læselyst i fagene her.

 

2. Elevens lystlæsning understøttet af PLC

Det pædagogiske læringscenter skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater (Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre, § 1). Herudover har det pædagogiske læringscenter en forpligtelse til at stille bøger til rådighed for elevernes fritidslæsning og yde vejledning i brugen samt præsentere forskellige kulturtilbud til eleverne, fx ved at åbne skolen mod det lokale kulturliv.

Med andre ord spiller det pædagogiske læringscenter en væsentlig rolle i alle skolens fag, også når det drejer sig om at sætte fokus på elevernes læselyst. Det pædagogiske læringscenter udmærker sig ved at være et særligt miljø på skolen, hvor lærere og elever har adgang til en bred vifte af læsestof i mange medier, ligesom der også er adgang til fagpersoner med stor viden om medier, læsning, hvordan man søger osv.

Skoler i Danmark ser vidt forskellige ud. Nogle steder er det pædagogiske læringscenter et rum, andre steder er det pædagogiske læringscenter særlige zoner. Fælles for dem er, at skolen markerer et sted, der kalder på læring, læsning og fordybelse. Når skolens læselystinitiativer tager afsæt i det pædagogiske læringscenter, åbner det for en lang række muligheder, der knytter sig til læsemiljøet, læsepædagogik, læseprincipper, læsematerialer og læseaktiviteter.

Her finder du inspirationsmaterialer om Elevens lystlæsning understøttet af PLC.

 

3. Hvad kan skolen gøre for at klæde forældre på til at støtte deres børns læsning?

Et godt samarbejde mellem skole og hjem er helt afgørende for at udvikle stærke lystlæsere. Lærere, læsevejledere og læringsvejleder fra det pædagogiske læringscenter samt eventuelt kommunens læsekonsulent må tage samtaler med forældrene om, hvor vigtigt det er, at de støtter børns læsning.

Forældrene og hjemmet har nemlig stor betydning for børns læsning. Vi ved fra en række undersøgelser, at forældres engagement i deres børns læring betyder meget for børnenes interesser og udbytte af skolegang. Det er derfor vigtigt, at forældre er involverede i deres børns skoleliv og også derhjemme støtter barnet. Det kan være ved at tale med barnet om skolen og spørge nysgerrigt til, hvad der foregår.

Når det konkret drejer sig om læsning, kan forældrene støtte en god læseudvikling og en vedvarende læselyst ved at skabe gode rammer for læsningen. Dels ved selv at læse, altså være rollemodel for barnet, dels ved at læse højt for barnet, læse sammen med barnet, tale om det, man læser, og ved at introducere læsning i forskellige materialer og medier.

Hvis barnet både oplever, at læsning er en naturlig del af familiens liv, og kan få konkret støtte og hjælp til det, som er svært, er der gode chancer for, at barnet udvikler gode strategier til selv at blive en god læser, som også bevarer lysten til læsning op gennem skolen.

Dette materiale giver inspiration til, hvordan skolen kan klæde forældrene bedre på til at støtte børns læsning.

Her finder du finder materialet Hvad kan skolen gøre for at klæde forældre på til at støtte deres børns læsning?

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.