Artikel

Inspirationskatalog til arbejdet med Bogens år

Dette inspirationskatalog indeholder en række forslag til en hel skoles eller en eller flere klassers arbejde med Bogens år. Der er tale om forslag til tekstvalg, konkrete aktiviteter, materialer, forældresamarbejde med mere.

Der er et dobbelt sigte med mange af aktiviteterne i inspirationskatologet, da de både kan bruges af vejlederne i det pædagogiske læringscenter som en del af fx en bibliotekstime og af lærerne som led i litteraturundervisningen i dansk.

Listen med forslag er alfabetisk ordnet ud fra en vurdering af, at det samlet set giver det bedste overblik, da fx en mere tematisk samling af forslagene ville indebære en del overlap mellem de enkelte forslag.

På internettet og i læremidler findes et væld af ressourcer, der understøtter læseaktiviteter og læselyst. Dette inspirationskatalog er blot et lille udpluk af de mange muligheder, der findes. 

Kataloget skitserer helt overordnet aktiviteternes hvorfor og hvordan. Lærere og vejledere må altså udfolde og tilpasse aktiviteterne til målgruppe og kontekst. 

Planlægning af aktiviteter i relation til Bogens år kan med fordel ske i et samarbejde mellem skolens ledelse, vejledere og medarbejdere. 

Arbejdet med Bogens år kan ske på mange forskellige tidspunkter af året, fx som kvalificerede læsebånd i fokuserede perioder eller fordelt hen over hele året eller i form af en læseuge eller en læsedag, hvor man fx markerer Modermålsdagen 21.02., Poesiens Dag den 21.03., Den internationale Bogdag den 23. april, Den internationale Læsedag den 8. september, Nordisk Litteraturuge i november. De nævnte mærkedage har for de flestes vedkommende egne hjemmesider med aktivitetsforslag mv.

Kreditering 

Inspirationskataloget er udarbejdet af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.