Artikel

Det pædagogiske læringscenter – en katalysator for skoleudvikling

En række artikler stiller skarpt på udvikling og organisering af pædagogiske læringscentre i et ledelsesperspektiv. Artiklerne formidler erfaringer fra tre udviklingsprojekter.

Få indsigt i erfaringer på skoler på tværs af landet, hvor man har arbejdet udviklingsorienteret med de pædagogiske læringscentre.

Artiklerne giver både konkrete råd til ledelsen og formidler, hvordan pædagogiske læringscentre kan være en væsentlig støtte og katalysator for udvikling af for eksempel vejledningsindsatser og kapacitetsopbygning.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.