Artikel

Vejen til kompetenceudvikling går gennem teamet

Kollegial vejledning, sparring og supervision er vejen, når organisationer skal implementere ny viden i praksis. Ledelsen har en væsentlig rolle i at opbygge systematiske rammer, som fremmer lokal forankring af den nye viden.

Det kan være vanskeligt at få udviklet fælles begreber, viden og praksisformer i et teams samarbejde, og når arbejdet er gjort, skal den nye viden omsættes og forankres i praksis af de kolleger, der skal anvende den i det daglige arbejde. Det forudsætter en systematiseret og struktureret meningsbærende ramme, som det er op til ledelsen at sikre.

Et forsknings- og udviklingsprojekt, som forskerne Christian Quvang og Dorthe Østerby Toft i samarbejde med to kommuner har gennemført for Børne- og Undervisningsministeriet viser, at en af måderne, man som leder kan udvikle sit teams kompetencer og viden på, er ved at inddrage kollegial vejledning, sparring, supervision og andre teamstøttende processer.

 

Projektet viser at:

  • Kompetenceudvikling, videndeling og samarbejde mellem de professionelle er afgørende for, at lokalt forankrede inklusionsindsatser kan lykkes. 
  • Udfordringer og strategier i forhold til kompetenceudvikling og teamsamarbejde er stort set de samme blandt medarbejdere i dagtilbud og skole. 
  • En væsentlig forudsætning for, at inkluderende strategier kan omsættes og blive bæredygtige i praksis, er at de professionelle har det godt med hinanden. 
  • Løbende, systematiseret og målrettet udvikling af viden og kompetencer skal prioriteres af både ledere og medarbejdere – og skal tænkes ind i hverdagen og fagligheden. 
  • Det er vigtigt, at dagtilbud og skoler får tilknyttet eksterne ressourcepersoner med eksempelvis et særligt organisatorisk eller fagligt indblik.

Resultaterne af projektet er nærmere beskrevet i artiklen, der er til download her. I artiklen peges på en række konkrete aktiviteter i et teams samarbejdsprocesser, der er med til at skabe en samarbejdskultur, som virker befordrende på systematisk udvikling af viden, videndeling og kompetenceudvikling i et inklusionsperspektiv.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.