Ledelse af kompetenceudvikling: Mellem kommunens krav og skolens behov

Som skoleleder ligger der et stort arbejde i at navigere mellem medarbejdernes behov for opkvalificering, ny viden og nye politiske målsætninger. Danmarks Evalueringsinstitut EVA undersøger i rapporten Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling, hvordan skoleledelser kan arbejde strategisk og udfylde ledelsesrummet mellem den kommunale forvaltning og skolens ansatte.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) belyser i rapporten "Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling", hvordan du som skoleleder kan tilrettelægge og implementere kompetenceudvikling, så du både tilgodeser kommunens krav og dine medarbejderes behov.

Udover at formidle overblik og indsigt i problemstillingen, finder du også afsnit om, hvordan du konkret kan arbejde strategisk med kompetenceudvikling og anvendelsen af den: Hvordan I på skolen får den nyerhvervede viden bragt i spil, og hvordan du som leder kan skubbe på, så den bliver brugt efter hensigten.

Rapportens indhold bygger på nationale spørgeskemaundersøgelser og interviews med ledere, pædagoger og lærere, samt interviews med seks kommunale kompetenceansvarlige fra hver deres kommune.

 

Rapporten kort fortalt

Formål og delformål:

Hovedresultater

  • Kommunens styring af kompetenceudviklingsindsatserne opleves som omfattende men passende blandt størstedelen af lederne.
  • Nye kompetencer anvendes af lærere og pædagoger, men der er plads til forbedring.
  • Ingen klar strategi eller plan hos størstedelen af lederne for, hvordan de afdækker medarbejdernes kompetenceudvikling.

Formål: At afdække hvordan skole- og dagtilbudsledere planlægger medarbejdernes kompetenceudvikling i feltet mellem kommunale krav, institutionelle udfordringer og individuelle behov - herefter hvordan den bringes i anvendelse.

Delformål: Hvordan kommuner arbejder strategisk med læreres og pædagogers kompetenceudvikling, og hvordan skoler og dagtilbud er involveret i dette arbejde. (2) Hvordan skole- og dagtilbudsledere arbejder strategisk med at fremme anvendelsen af læreres og pædagogers kompetenceudvikling.

 

Siden er opdateret 20. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.