Forskning og viden

Tæt på undervisning og læring med fokus på feedback

Rapport udpeger eksemplariske ledelsespraksisser, hvor ledelser spiller en aktiv rolle i udvikling af skolens kerneopgave. Få indsigt i hvordan ledelsens feedback og evaluering på undervisning kan udvikle stærkere praksis.

I rapporten, Ledelse tæt på undervisning og læring, 2015, fra Danmarks Evalueringsinstitut sætter blandt andet spot på den del af ledelsesopgaven, som drejer sig om faglig sparring. Undersøgelsen baserer sig på observationer og interviews fra fire folkeskoler.

 

1. Balance mellem forskellige logikker i ledelsesopgaven

Rapporten udpeger de komplekse hensyn og logiker ledelser skal balancere i mellem, når feedback- og evalueringskultur skal styrkes. I udvalg er der tale om:

  • At facilitere en læreprocesser blandt det pædagogiske personale og samtidig sætte en klar retning for skolen
  • At understøtte og udvikle en professionel kultur på skolen og samtidig opbygge tillid i relationerne mellem ledelse og pædagogisk personale
  • At skærme lærere og pædagoger og på den måde sikre fokus og samtidig skabe forandring og udvikling af praksis
  • At inddrage og lytte til personalets erfaringer og samtidig arbejde forskningsinformeret.

 

2. Lederen som aktiv samarbejdspartner i et refleksivt læringsfællesskab

Rapporten peger på to forskellige fora, hvor ledelser kan styrke refleksions- og evalueringskultur. I mere uformelle fora kan lederen byde ind med sparring på specifikke udfordringer, når fx en lærer kigger ind på kontoret eller over frokosten. De uformelle fora er vigtige i forhold til at understøtte de feedback- og evalueringsindsatser, der finder sted i mere formelle fora. I det formelle fora drøfter ledere og det pædagogiske personale mere strukturerede pædagogiske indsatser, hvor vidensgrundlaget stammer fra for eksempel observationer af undervisning, resultater fra nationale tests eller faglige aktiviteter på tværs af skolen.

 

3. Fem kendetegn: Lederens rolle i de faglige dialoger

En række kendetegn på lederens rolle i de faglige dialoger kommer til udtryk ved, at lederen:

  • Stiller uddybende spørgsmål for at afsøge faglige argumenter og kriterier for vurderinger af elevers læring og udvikling
  • Er medreflekterende i den fælles læreproces om fx at finde løsningsmodeller i forbindelse med en pædagogisk indsats
  • Tager del i analyse af data om elevers læring og inddrager fx supplerende videnkilder i refleksionen, fx forskning
  • Inddrager nye perspektiver på den konkrete situation eller det pædagogiske arbejde mere generelt, fx gennem henvisning til andres erfaringer, forskningsbaseret viden eller lederens kendskab til specifikke sociale og personlige forhold
  • Tager ansvar for at understøtte elevernes læring og udvikling i samarbejdet med lærere og pædagoger – fx ved at sikre relevant understøttelse og sparring fra ressourcepersoner og ved at følge op på fælles aftaler. (EVA, 2015, s. 9-10.)

 

Videre læsning 

Ledelse tæt på undervisning og læring

EVA: 4 elementer i god skoleledelse

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.