Uddannelsesstatistik – et nyttigt redskab til datainformeret ledelse

Uddannelsesstatistik er et vigtigt redskab for skoleledere til at orientere sig i skolens data og bruge disse informationer til at styrke en datainformeret læringsledelse.

Uddannelsesstatistik er et offentligt tilgængeligt statistikværktøj, der giver adgang til data, som indberettes fra hele landets uddannelsesinstitutioner. Uddannelsesstatistik bruges blandt andet af kommuner og skoler til udarbejdelse af kvalitetsrapporter og dataunderstøttet kvalitetsarbejde.

 

1. Uddannelsesstatistik og grundskoleområdet

Her får du dels overblik over enkelte skoler og mulighed for at sammenligne skoler med hinanden. Du kan også finde data om:

  • Karakterer
  • Elevtal
  • Elevfravær
  • Personale og økonomi
  • Nationale test
  • Ansøgning og overgang til ungdomsuddannelser
  • Elevtrivsel
  • Undervisningstimer

 

Her finder du  Uddannelsesstatistik - Grundskole

Siden er opdateret 20. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.