Livsfilosofi og etik

Livsfilosofi og etik handler om at kunne bruge begreber og analyseredskaber til at forstå tilværelsen.

Det kunne være følgende spørgsmål om tilværelsen, som bliver udforsket: Hvad vil det sige at være menneske? Hvordan lever jeg bedst mit liv? Forståelsen af disse spørgsmål bliver gradvist større op gennem skoleforløbet for eksempel via øget brug af faglige begreber. Undervisningen skal give grundlag for at diskutere, forholde sig til og udtrykke sig om den religiøse dimension i både eget liv og den verden, vi lever i.

Læs mere om kompetenceområdet i Faghæftet for kristendomskundskab
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Find  ideer til arbejdet med livsfilosofi og etik.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.