Kristendom

Arbejdet med kristendom skal give viden om centrale begivenheder i kristendommens historie og om kristendommens grundbegreber.

Undervisningen skal sikre, at eleverne får et overblik over kristendommens udvikling – herunder i særlig grad folkekirkens betydning i Danmark. Dette skal ske ved at arbejde med nedslag i kristendommens historie og med kristne grundbegreber og udtryk.

Læs mere om kompetenceområdet i Faghæftet for kristendomskundskab
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Find ideer til arbejdet med kristendom.

Forløb og aktiviteter

Siden er opdateret 13. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.