Kildearbejde

Begrebet kilder dækker over alt materiale, der kan gøres til genstand for en faglig undersøgelse.

Kilder er en vigtig del af undervisningen i faget kristendomskundskab. Eleverne skal opleve, at arbejdet med kilder skaber viden, og at kilderne er med til at belyse de faglige problemstillinger.

Læs om og få ideer til arbejdet med kilder i kristendomskundskab.

Inspirationsmateriale