Fritagelse

Faget er ikke forkyndende, og indholdet omfatter både kristendom og andre religioner samt andre livsanskuelser.

Forældre kan bede om, at deres barn bliver fritaget for kristendomskundskab. Det kan ske, hvis deltagelse i undervisningen vil føre til en samvittighedskonflikt.

Læs mere om faget på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside: Folkeskolens fag

Læs mere om reglerne for fritagelse her: Retsinformation.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.