Konferencer og møder

Webinar: Vejen videre med folkeskolereformen

I en serie på seks webinarer vil VIVE sætte fokus på, hvordan skolerne kommer videre med at få folkeskolereformens mange elementer ind i hverdagen.

Hvad er status for reformen, og hvilke gode eksempler er der fra skoler og kommuner på de tiltag, der i praksis kan omsætte reformens ambition om bedre læring og trivsel i skolen? Det bliver præsenteret og drøftet i seks enkeltstående webinarer med hver deres tema.

Faglig udvikling og trivsel. Hvor står folkeskolen nu?

10. november kl. 9.30 – 10.30

Faglig og pædagogisk ledelse

12. november kl. 15.00 – 16.30

Åben Skole, udeskole og bevægelse i skoledagen

17. november kl. 15.00 – 16.30

Lærere og pædagogers samarbejde i undervisningen

19. november kl. 15.00 – 16.30

Klasserumsledelse - samspil og relationer mellem lærer og elever

24. november kl. 15.00 – 16.30

Den motiverede undervisning for alle elever i klassen

1. december kl. 15.00 – 16.30

 

Deltagelse er gratis.

Tilmelding

Læs mere og tilmeld dig på VIVES hjemmeside her