Artikel

Brug de Skole Olympiske værdier i idrætsundervisningen

Skole OL arbejder med værdierne fællesskab, færdighed og fairplay. Det handler om at give eleverne gode og fair idrætsoplevelser, der i fællesskaber kan udvikle deres færdigheder og give succesoplevelser.

Denne artikel sætter fokus på, hvordan der inden for kompetenceområdet Idrætskultur og relationer kan arbejdes med fokus på elevernes evne til at deltage aktivt i fællesskaber samt at analysere og vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i forhold til Skole OLs tre værdier fællesskab, færdighed og fairplay.

Artiklen tager udgangspunkt i Skole OL’s aktiviteter og arbejde med værdierne, og der gives konkrete forslag til at inddrage værdierne i idrætsundervisningen.
 

1. Skole OL

Skole OL er Danmarks officielle olympiske skoleaktivitet bestående af klassekonkurrencer i ni forskellige sportsgrene. Fælles for alle konkurrencerne er, at hele klassen konkurrerer sammen som et hold. Skole OL er rettet mod mellemtrinnet, og fokus er stillet skarpt ind på, at alle elever skal få gode oplevelser med idræt. Skole OL arbejder målrettet for, at alle skal få succesoplevelser, da den gode oplevelse i fællesskabet med andre er kernen til at give eleverne motivation til et aktivt liv – hele livet.

For at sikre den gode oplevelse og succesoplevelserne sørger Skole OL for, at de ni sportsgrene tilpasses og præsenteres i børnehøjde. Konkurrence, præcision og voksensporten skæres væk, og i stedet tilsættes leg, sjov og bevægelsesglæde. Herved bliver det lettere for eleverne at tilegne sig færdigheder og forståelse for sporten. Ligeledes tilpasses alle sportsgrene, så der konkurreres som ét hold. Herved bliver alle lige vigtige, og alles indsats tæller.

 

2. De tre Skole Olympiske værdier anvendt i praksis

Herunder gennemgås de tre værdier, og der gives konkrete bud på, hvordan værdierne i praksis kan inddrages i idætsundervisningen:

 • Fællesskab
  Hvis idræt skal være sjovt og motiverende, skal det foregå i et socialt fællesskab. Idræt kan noget helt særligt, for i idrætten er alle lige. Dét er vigtigt at huske på i idrætsundervisningen, hvor det er muligt at bringe eleverne sammen på en helt anden måde end i klasselokalet. Det fællesskab, der kan opstå omkring idrætten, er helt centralt for at fastholde elevernes motivation og indsats. Sørg derfor altid for at tænke klassen sammen som ét hold eller del dem i grupper, hvor det er gruppepræstationerne, der tæller. Herved bliver alle på holdet lige vigtige, ligesom det også giver mulighed for, at eleverne kan fordele sig og bidrage til aktiviteten på det niveau, der passer til deres kompetencer og motivation.

  Skole OL gør alt for at sikre lige adgang for alle i aktiviteterne, så der er garanti for succesoplevelser, uanset hvilket niveau eleverne befinder sig på. Alle konkurrencerne har let tilgængelige elementer, og nogle der er mere udfordrende. Der måles ikke på enkelte præstationer, og konkurrencekoncepterne skures altid sammen, så det er klassens samlede præstation, der tæller i konkurrencerne.

  Et eksempel herpå er Skole OL Cross, hvor eleverne løber sammen i hold af fire. Elever, der godt kan lide at løbe, kan vælge en lang rute, andre kan vælge en kortere. Der er tre discipliner, som består af forskellige løbekonkurrencer i terræn. Ruterne er opsat på et afgrænset område, så eleverne hele tiden kan se og heppe på hinanden. Der er dermed skabt en ramme for en god oplevelse, da eleverne helt selv kan vælge den distance, der passer til deres niveau, deres klassekammerater hepper, og hele holdet skal løbe samlet i mål – hånd i hånd. 
   

 • Færdighed
  Færdighed handler om at få succesoplevelser: at opleve at blive bedre og gøre det bedste, man kan. I Skole OL arbejdes der målrettet for, at alle elever kan tilegne sig nye færdigheder og få succesoplevelser ved at tilpasse sportsgrenene, så de kommer i øjenhøjde med børnene. Det handler således om at flytte sig væk fra præcision og konkurrence og i stedet fokusere på leg og sjov. Det handler i høj grad også om at se nye muligheder i sporten, så den kan blive lettere at forstå for børn.

  I Skole OL Bordtennis er der for eksempel udviklet en disciplin, hvor eleverne skal konkurrere på et ’mega-bord’. I denne disciplin bliver fire almindelige bordtennisborde sat sammen til ét stort. Herved får eleverne lettere ved at ramme bordet og kan holde bolden i gang i længere tid.

  I Skole OL Svømning er der også fokus på færdigheder og de gode oplevelser. Her deltager eleverne i en tikamp, hvor de kommer igennem forskellige elementer af svømning på en sjov måde. Her kan alle være med – uanset elevernes evner i vandet. I løbet af de ti forskellige discipliner skal eleverne hele tiden hjælpe hinanden. Det kan være, når en elev ligger på en plade, og de andre skubber, eller når de skal dykke efter de olympiske ringe, eller når de skal svømme med en T-shirt på og skifte den våde T-shirt mellem hinanden.

  Det kan være en god overvejelse, hvordan elever kan præsenteres for sportsgrene, så de let og hurtigt kan føle, at de udvikler sig og tilegner sig færdigheder, der kan give dem succesoplevelser. Dette handler i høj grad om at sikre den rette progression i undervisningen; ikke gå for hurtigt frem, tilpasse efter elevernes niveau og ikke mindst hylde de små sejre undervejs.
   

 • Fairplay
  Fairplay handler om ikke at snyde og om at opføre sig ordentlig, når man deltager i idræt. Det betyder, at eleverne skal kunne respektere regler, være gode kammerater og kunne håndtere taber- og vindersituationer på en god måde. Dette er et vigtigt emne at behandle, da det ikke kun relaterer sig til idrættens verden, men også har stor relevans uden for idrætsundervisningen. Fairplay og den gode oplevelse med idræt har stor betydning for, om eleverne synes, det er sjovt og er motiverede for at fortsætte med at være aktive.

  Skole OL har indgået et samarbejde med Anti Doping Danmark. Der har udmøntet sig i et undervisningsmateriale, der kan give inspiration til at arbejde med emnet og lære eleverne, hvad retfærdig og fair idræt er. Undervisningsmaterialet er opbygget omkring en række episoder, der kan opstå i idrætten. Hertil kommer en række eksempler, øvelser og diskussionsspørgsmål.  Alle eksempler og cases fortæller tydeligt, hvad snyd er, hvad eleverne kan gøre for at undgå snyd, og hvad eleverne kan gøre, hvis de oplever snyd.

  I forhold til undervisningen kan det overvejes, hvordan Fairplay kan bruges som et tema i idrætsundervisningen for at opfylde fagets kompetencemål. Inddrag gerne en masse eksempler på og samtale rom, hvordan eleverne kan arbejde med snyd, regler, vinder- og tabersituationer, og hvordan de kan være de bedste kammerater ved at heppe på hinanden og hjælpe hinanden.

 

3. Opsamling

Det sociale fællesskab er noget særligt i idræt, og som det fremgår af artiklen, kan fællesskabet styrkes gennem aktiviteter med fokus på gruppepræstationer.  I forhold elevernes færdigheder kan succesoplevelser styrke udviklingen af disse gennem aktiviteter der lægger vægt på leg og sjov. En vej til at trække konkurrenceelementet ud af en sportsgren og undgå for stor fokus på præcision kan være at præsentere eleverne for sporten på en ny måde. Endelig er det både udenfor og i idrætsundervisningen relevant at arbejde med fairplay og sætte fokus på, hvordan eleverne hjælper, støtter og respekterer hinanden, eksempelvis gennem samtaler med udgangspunkt i regler, taber- og vindersituationer.

 

© Skole OL

 

 

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af Projektchef i Skole OL, Janni Johanne Petersen.

Læs meget mere om Skole OL på www.skoleol.dk.
Herfra kan du også få adgang til Skole OL og Anti Doping Danmarks Fairplay Undervisningsmateriale samt Skole OL’s helt nye undervisningsplatform.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.