Artikel

Fagdialogkort til idræt

Fagdialogkortene er et understøttende værktøj til lærere og vejledere. Kortene indeholder spørgsmål, der sætter fokus på, hvordan faghæftet kan anvendes til fælles refleksion om undervisningen i faget.

Sådan kan dialogkortene bruges

Fagdialogkortene kan for eksempel bruges på møder mellem fagkollegaer, hvor I ønsker at drøfte undervisningen og det faglige indhold i jeres fag. I kan udvælge enkelte dialogkort til at drøfte en særlig tematik i faget, eller I kan gennemgå alle spørgsmålene ét ad gangen. Fagdialogkortene tager ligesom faghæftet afsæt i de færre bindinger i Fælles mål.

 

Når I anvender fagdialogkortene, kan det være en god idé at:

 • medbringe faghæftet til drøftelsen og slå op i det, når det giver mening i forhold til de enkelte dialogkort. 
 • udvælge et eller flere dialogkort, som I skal drøfte, på forhånd. 
 • vælge én, der står for at rammesætte, hvordan drøftelsen ud fra dialogkortene skal forløbe, og som eventuelt står for at fortælle om ændringerne i Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger.

Overvej eventuelt, hvordan I kan inddrage ledelsen i arbejdet med at udvikle undervisningen i jeres fag.

                                                                                                                                        

Materialer

Find de relevante materialer her:

 

Vejledning

Opstår der behov for vejledning om indholdet i faghæftet kan I altid spørge ministeriets

læringskonsulenter til råds på Børne- og Undervisningsministeriets faglige vejledningsforum emurespons.dk

 

Spørgsmål fra dialogkort til idræt

 • Hvordan anvender vi faghæftet som led i årsplanlægningen og den løbende tilrettelæggelse af undervisningen?
   
 • Hvad er det vigtigst at sætte fokus på i undervisningen, for at eleverne opnår de ønskede kompetencer i idræt? 
  Få inspiration på s. 8 samt s. 18-23 i faghæftet.
   

 • Hvordan arbejder vi i dag med evaluering af undervisningen og feedback til eleverne? 
  Få inspiration til, hvordan der kan arbejdes med evaluering på s. 80-84 i faghæftet.
   

 • Hvordan kan faghæftet understøtte vores valg af indhold/undervisningsmaterialer i idrætsfaget? 
  Få inspiration på s. 65-67 og s. 69-73 i faghæftet.
   

 • Hvordan sikrer vi, at eleverne løbende præsenteres for og arbejder med forskellige temaer igennem skoleåret? 
  Få inspiration til dette på s. 73-76 i faghæftet.
   

 • Hvordan skaber vi ”den røde tråd” for idrætsundervisningen gennem hele skoleforløbet, fra børnehaveklasse til 9. klasse, på vores skole? 
  Få inspiration til dette arbejde på s. 67-70 samt se på Fælles Mål efter klassetrin på s. 10-17 og Fælles Mål efter kompetenceområde på s. 18-23 i faghæftet.
   

 • Hvordan får vi tilpasset vores undervisning til elevernes forudsætninger samt inkluderet alle, når vi for eksempel har flere klasser på samme tid – og måske kun har klassen til idræt? 
  Få inspiration til dette på s. 77-79 og s. 101-103 i faghæftet.
   

 • Hvordan kan vi få et godt samarbejde med forældrene, så de kan understøtte vores idrætsundervisning? 
  Få inspiration på s. 95-96 i faghæftet.
   

 • Hvordan integrerer vi teori i vores idrætsundervisning, så den giver mening for eleverne og deres læring? 
  Få inspiration på s. 76-84 i faghæftet.
   

 • Hvordan sikrer vi, at vores elever får mulighed for at arbejde med de tværgående temaer i idrætstimerne? 
  Få inspiration på s. 53-54 og s. 100 i faghæftet.
   

 • Hvordan skaber vi tilstrækkelig variation og god klasserumsledelse i vores idrætsundervisning? 
  Få inspiration på s. 76-80 i faghæftet.
   

 • Hvordan skaber vi en undervisning, hvor eleverne udvikler sig motorisk og opnår kropslig dannelse igennem hele deres skolegang? 
  Få inspiration på s. 29 og på s. 59-64 i faghæftet.

 

Kreditering

Materialet er udviklet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.