Artikel

Alle til idræt

Alle til idræt er en undervisningsvejledning, der giver svar på, hvordan man kan tilrettelægge inkluderende undervisning i faget idræt i folkeskolen.

Alle til idræt tager afsæt i Folkeskolens Formålsparagraf, Fælles Mål for idræt og fagets formål. Materialet præsenterer, hvordan du kan skabe inkluderende undervisning fra planlægningens begyndelse til udførelsen og evalueringen af aktiviteterne.

Viden og konkrete idéer
Alle elever har brug for at være sammen med andre elever i idrætsundervisningen eller andre bevægelsesfællesskaber. Inklusion i idrætsundervisningen kan dog være en udfordring. Alle til idræt er en hjælp til idrætslærere og pædagogisk personale, som ønsker at mere viden om, hvordan elever med funktionsnedsættelser kan deltage aktivt i idrætsundervisningen i folkeskolen og andre bevægelsesfællesskaber. Vejledningen er skrevet med udgangspunkt i både teoretisk indsigt og stor erfaring med praktisk erfaring med tilrettelæggelse af inkluderende undervisning i idræt.

Materialet indeholder eksempler på aktiviteter til elever fra 1. – 9. klasse, og der er muligheder for at tilpasse aktiviteterne til elever med forskellige typer af vanskeligheder. Alle til idræt giver samtidig teoretisk baggrundsviden, som kan inspirere til at udfolde den inkluderende tænkning, så den kan bidrage positivt til skolens kultur.

Alle til idræt er udgivet som bog og kan desuden hentes som PDF via linket herunder. Udgivelsen er resultatet af et flerårigt samarbejde mellem Byskovskolen, afdeling Asgård, og Handicapidrættens Videnscenter.

Link til Handicapidrættens Videnscenter: Alle til idræt - PDF

 

Kreditering

Bogen er skrevet af Jette Selmer, Birgit Flygstrup og Tine Soulié.
Alle til idræt er udgivet af Handicapidrættens Videnscenter og kan også bestilles som bog på videnomhandicap.dk.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.