Håndværk - forarbejdning

Viden om værktøj, teknikker, redskaber og maskiner er vigtig for at kunne arbejde med forskellige materialer.

Arbejdet i faglokalet skal altid foregå under hensyn til sikkerheden. Sikkerhed må både være i fokus i forhold til færden i lokalet og brug af værktøj og maskiner. Nogle materialer kræver særlig opmærksomhed. Undervisningen skal give mulighed for både at læse om og forstå samt planlægge, beskrive og udføre forskellige arbejdsprocesser. 

Læs mere om kompetenceområdet forarbejdning i Faghæftet for håndværk og design
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Find inspiration til arbejdet med kompetenceområdet forarbejdning her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.