Faghæfte - Fælles Mål, læseplan og vejledning

Faghæftet består af både Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget.

Se film om faghæftet for håndværk og design

© Børne- og Undervisningsministeriet

Tak til lærere og elever på Trongårdsskolen i Lyngby og Haastrup Friskole i Faaborg for deres medvirken i optagelserne af dækbilleder til filmen.

Se også en introduktionsfilm om de nye faghæfter og de lempede bindinger i Fælles Mål.

 

Fagdialogkort 

Fagdialogkortene er et understøttende værktøj til lærere og vejledere. Kortene indeholder spørgsmål, der sætter fokus på, hvordan faghæftet kan anvendes til fælles refleksion om undervisningen i faget.

Find fagdialogkortene til håndværk og design her

GSK. Formålstekst. Faghæfte. Tre kompetenceområder

Om faghæftet

Fælles Mål består af et overordnet fagformål og tre kompetenceområder med hver deres kompetencemål. Områderne er delt ind i bindende færdigheds- og vidensområder. Under hvert færdigheds- og vidensområde findes vejledende færdigheds- og vidensmål til inspiration for undervisningen.

Læseplanen beskriver grundlaget for undervisning i faget. Det gør den særligt ved at fortolke forholdet mellem skolens formål, lovens centrale bestemmelser om undervisningens tilrettelæggelse og bestemmelser for faget i Fælles Mål.

Undervisningsvejledningen informerer om de bestemmelser i folkeskoleloven og i Fælles Mål, som drejer sig om undervisning i faget. Den støtter ved at forklare og give eksempler på centrale dele af fagets indhold. Vejledningen giver også inspiration til undervisning i faget ved at beskrive forskellige valg i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering.

Ønsker du at printe oversigten over Fælles Mål, anbefales det at ændre printerindstillingerne til A3-format samt papirretning til liggende.

Fælles Mål, læseplan og undervisningsvejledning for håndværk og design er blevet revideret som opfølgning på den politiske aftale ”Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen en mere åben og fleksibel folkeskole” fra januar 2019. De justerede Fælles Mål i faget og det reviderede materiale afspejler, at der med aftalen tilføres 60 timer til håndværk og design på 3. klassetrin. Ændringerne i timetallet gælder fra d. 1. august 2020.

Den reviderede bekendtgørelse om Fælles Mål kan findes på retsinformation.dk.